De toekomst van mobiele surveillance en alarmopvolging

De toekomst van mobiele surveillance en alarmopvolging, het is zeer interessant om daar eens naar te kijken. De wereld om ons heen verandert in een razend tempo, mede door de snelle technologische ontwikkelingen. Deze technologische ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de manier waarop mobiele surveillance en alarmopvolging in de toekomst worden uitgevoerd.

Verleden tot heden

Als we kijken naar de toekomst, moeten we eigenlijk eerste kijken naar het verleden. Hoe zag de mobiele surveillance de alarmopvolging er überhaupt uit. Mobiele surveillance is al zo oud als de weg naar Rome. Al in de Romeinse oudheid wordt melding gemaakt van burgers die de veiligheid binnen de stad verzorgden (naar militairen). Surveillance die toen te voet en te paard was. Deze surveillance is al die duizenden jaren tot het heden geëvolueerd tot hoe de mobiele surveillance er vandaag de dag uitziet. Nog steeds deels te voet, maar ook op de fiets en natuurlijk met een auto. In andere landen worden ook andere vormen van vervoer gebruik voor de mobiele surveillanten. Den bijvoorbeeld aan quads en zelfs helikopters. Maar laten we ons in dit stuk beperken tot de situatie in Nederland.

Mobiele surveillance

Mobiele surveillance had en heeft nog steeds een preventieve werking en is daarnaast gericht op het onderkennen van verdachte omstandigheden. De surveillant kijkt naar afwijkende zaken tijdens zijn surveillance en zal afhankelijk van het afgesproken protocol rapporteren en/of alarmeren. Mobiele surveillance zien we in Nederland er veel op bedrijventerrein en industriegebieden. Overigens ook steeds vaker in bewoond gebied, hoewel dit nog duidelijk achterloopt. Bedrijventerreinen en industriegebieden zijn tijdens de nachtelijke uren nagenoeg verlaten en geschikt om juist daar criminele activiteiten te ontplooien. Door de mobiele surveillance moeten deze criminele activiteiten worden ontmoedigd.

Voor mobiele surveillance is dus een beveiliger nodig en een voertuig of hij voert de surveillance te voet uit. Sinds enkele jaren zien we ook de opkomst van een virtuele surveillance. Deze virtuele surveillance wordt gedaan middels camera’s die op strategische plekken hangen. Een centralist van een meldkamer voert met deze camera’s een controle uit op het terrein. Op deze manier hoeft een surveillant niet ter plaatse te gaan. Dit scheelt veel tijd en kosten. Een centralist kan veel meer surveillances uitvoeren dan een mobiele surveillant in een auto.

Echter heeft een virtuele surveillance wel enkele nadelen. De centralist mist enkele zintuigen tijdens het surveilleren via de camera’s. Hij ruikt niets, hoort (meestal) niets en het is ook lastig om een onderbuikgevoel te hebben wanneer je op een nadere locatie bent. Daarnaast heeft een camerasysteem beperken. Mogelijk zijn er dode hoeken en een camera kan nooit het menselijk oog vervangen. Ook vereist een degelijk en goed dekkend systeem een behoorlijk investering. Daarom zien we dat mobiele surveillanten vaak nog de voorkeur hebben.

Alarmopvolging

Alarmopvolging vereist een alarmsysteem en doormelding (naar meldkamer, politie, brandweer, etc.). Tot halverwege de 19e eeuw werd dit gedaan door mensen. Zij fungeerden als detector en renden vervolgens naar de politie, brandweer, etc. om door te geven dat er wat aan de hand was. Dus een zeer primitieve manier van alarmopvolging. Met de komst van de telefoonlijnen kwamen rond 1850 de eerste primitieve alarmsystemen op de markt. De mens als detector, maar met een druk op de knop werd een verbinding gelegd met de desbetreffende dienst. Sindsdien nam de ontwikkeling van het alarmsysteem een vogelvlucht. We zien nu betaalbare systemen voor iedereen. Voorzien van draadloze componenten en een verbinding via internet. Meldingen gaan automatisch naar een alarmcentrale (pac) en/of naar de eigenaar van het pand.

Inbreker bij woning, bedrijf

Heel vaak is er een combinatie van mobiele surveillance en alarmopvolging. De beveiliger rijdt surveillance en zal direct reageren op een alarmmelding. Deze twee diensten zijn zeer complementair, wat het aanbieden van de diensten betaalbaar maakt.

Mens vs technologie

Als we naar de toekomst kijken – dan hebben we het niet alleen over alarmopvolging en surveillance – zien we vaak een discussie over mens vs technologie. Gaat de technologie het werk door mensen overbodig maken? We kunnen stellen dat technologie wel een deel zal overnemen, maar mensen zullen altijd nodig zijn. Ondanks verregaande kunstmatige intelligentie zijn mensen nog altijd beter in staat situaties in te schatten. Daarnaast zal wetgeving een beperkende factor zijn en blijven bij het gebruik van technologie.

Mobiele surveillance

Zoals gemeld zien we nu al dat mobiele surveillance voor een klein deel wordt gedaan door centralisten middels camerasystemen. Dit zal in de toekomst worden uitgebreid en we zien ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende robotcamera’s met directe doormelding van een meldkamer. En daarnaast zijn drones voor deze doeleinden uitermate geschikt. Beiden zijn op dit moment vanwege wetgeving nog niet mogelijk, vooral de privacywetgeving, maar wij durven wel te stellen dat beiden in de toekomst waarheid zullen worden. Zeker op bedrijventerrein en industriegebieden waar privacy minder mee zal spelen dan een woonwijk. Militairen gebruiken al jaren drones voor surveillance en dit werkt enorm goed.

Drone

Dit betekent dat we in de toekomst minder mobiele surveillanten op de weg gaan zien. Dit zal deels ten koste gaan van de werkgelegenheid (een centralist kan meer surveillances doen dan een surveillant in een auto) en daarnaast zullen er minder surveillancewagen op de weg zijn. Surveillance zal op ten duur goedkoper worden aangeboden, aangezien de kosten dalen. Dit komt ten goede aan de opdrachtgever(s), wat betekent dat er meer van deze dienst gebruikt gemaakt zal worden.

Alarmopvolging

De alarmopvolging zal in de toekomst ook gaan veranderen. Het fysiek ter plaatse gaan van een beveiliger zal steeds minder worden. De alarmopvolging kan virtueel worden gedaan door een aanwezig camerasysteem of zelfrijdende robot. Hieruit kunnen we meteen opmaken dat ook in de toekomst de alarmopvolging en mobiele surveillance met elkaar verweven blijven, aangezien de werkzaamheden deels overlappen. Tevens hebben gebruikers van een alarmsysteem steeds meer zelf de controle over het systeem middels een app. In steeds meer gevallen doen gebruikers zelf de alarmopvolging middels de app, waarmee zij ook het alarmsysteem kunnen bedienen.

Wanneer er bij de opvolging blijkt dat er een (poging) inbraak, vernieling, brandstichting, etc is geweest zal een beveiliger nog steeds noodzakelijk zijn. Hij/zij kan de schade opnemen, ondersteuning bieden aan de opdrachtgever en hulpdiensten, en ter plaatse blijven tot de schade is gerepareerd. Zelfs de rol als sleutelhouder komt voor een groot deel te vervallen. Elektronische sloten zullen, mogelijk aangevuld met biometrische oplossingen, de traditionele sloten vervangen.

Conclusie

De traditionele mobiele surveillance en alarmopvolging zal in de toekomst voor een heel groot deel veranderen. Fysieke beveiligers zijn minder nodig voor deze werkzaamheden. Maar het feit is wel dat de mens niet geheel vervangen kan worden. Ten eerste voor aansturing en controle van de elektronische ‘vervanging’ en daarnaast als dienstverlener op momenten dat de situatie vraagt om de flexibiliteit van een fysieke beveiliger die ‘on the spot’ een oplossing kan verzinnen.