Wat is een boa?

De boa komt de laatste dagen veelvuldig in het nieuws. Boa’s leveren een bijdrage aan de handhaving van de afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus. Op verschillende plekken in Nederland is er geweld tegen boa’s gebruikt, waardoor er een discussie is ontstaan over het al dan niet bewapenen van boa’s. Maar was is een boa?

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Een boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dit betekent dat een boa strafbare feiten mag onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Boa’s hebben hiervoor bepaalde bevoegdheden zoals het controleren van de identiteit van personen en het uitschrijven van boetes.

Boa’s hebben een beperkte opsporingsbevoegdheid, deze hangt af van de functie. Dit in tegenstelling tot een algemeen opsporingsambtenaar, zoals een politieagent of een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee. Zij hebben een algemene opsporingsbevoegdheid en mogen alle strafbare feiten opsporen.

Wat is een boa, embleem buitengewoon opsporiingsambtenaar

Domeinen Boa

Er zijn 6 verschillende domeinen waarin een boa kan werken. Echter kan een boa maar in één domein werken. Onder voorwaarden is het mogelijk om in twee domeinen werkzaam te zijn (2 werkgevers, voldoet aan bekwaamheidseisen van beide domeinen en werkt bij 1 werkgever als vrijwiliiger).

De 6 domeinen:

  1. Openbare ruimte
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur
  3. Onderwijs
  4. Openbaar vervoer
  5. Werk, inkomen en zorg
  6. Generieke opsporing

Elk domein heeft eigen opleidingseisen en bevoegdheden.

Geweldsmiddelen

Behoudens uitzonderingen beschikken boa’s niet over geweldsmiddelen.

Onder geweldsmiddelen verstaan we onder andere:

vuurwapen en handboeien, politieagent

Over het algemeen hebben boa’s hier dus geen beschikking over. En daarover is nu een discussie gaande. Moeten boa’s opgeleid worden en toestemming krijgen om geweldsmiddelen te kunnen gebruiken?
Hieronder de (schokkende) beelden van een mishandeling van boa’s in Ijmuiden op 22 mei 2020:

Deze beelden roepen (terecht) veel emoties op en de roep naar het bewapenen van boa’s. Maar de algemene stelregel in Nederland is dat geweldsmiddelen uitsluitend toebehoren aan politie en defensie. De vraag is in hoeverre geweldsmiddelen voor boa’s bijdragen aan het verminderen van het aantal incidenten. Natuurlijk is elk incident er één teveel, maar zullen geweldsmiddelen alle incidenten voorkomen?