Het gevaar van drones

Drones zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Ze worden gebruikt door particulieren die mooie video’s willen maken, maar ook door bedrijven en de overheid voor allerhanden doeleinden. Denk aan inspecties, opsporing, transport, maar ook als wapen. De mogelijkheden met een drone zijn eindeloos. Maar het gevaar van drones moeten we niet onderschatten. Waar we uitgaan van het goede, kunnnen drones ook gebruikt worden door kwaadwillenden. En dat risico is niet te onderschatten.

Drone

Het gevaar van drones

Onder het gevaar van drones behoren natuurlijk ook de risico’s wanneer de drone gebruikt wordt met goede intenties. Een bedieningsfout of technische storing kan een behoorlijk gevaar, afhankelijk van de grootte en de eventuele lading. In dit artikel kijken we naar de gevaren wanneer een drone wordt gebruikt door personen met kwade intenties. Waarvoor zetten zij een drone in?

Inlichtingen

Criminelen kunnen drones gebruiken voor het verzamelen van inlichtingen. Door de inzet van een drone kunnen de criminelen zelf buiten beeld blijven. Met de drone kunnen beelden gemaakt worden van objecten of personen. Deze beelden kunnen criminelen gebruiken om een misdrijf te plannen. Dit kan een inbraak zijn, maar ook een ramkraak en zelfs een ontvoering.

De drone kan op deze manier ook gebruikt worden om opsporingsdiensten of rivaliserende criminelen in de gaten te houden

Vervoeren goederen

Drones worden regelmatig gebruikt door criminelen voor het vervoer van goederen. En dan spreken we voornamelijk over illegale goederen, zoals drugs en wapens. Maar ook legale producten, die voor illegale doeleiden kunnen worden gebruikt. Een mooi voorbeeld hiervan is de telefoon. We zien regelmatig dat criminelen via de drone een telefoon (proberen te) bezorgen binnen de muren van een gevangenis. Met behulp van de camera kunnen zij precies zien of de persoon voor wie de telefoon bedoeld is, aanwezig is ook bijvoorbeeld de luchtplaats. Zij kunnen de drone dan heel snel laten zakken of de drone het pakketje laten vallen. Dit gaat zo snel dat bewakers hier goed scherp op moeten zijn en gebruik moeten maken van technische oplossingen om drones rondom een gevangens op tijd te detecteren.

Wapen

Een drone kan gebruikt worden als wapen. Dit kan door de drone zelfs als wapen in te zetten, als dan niet voorzien van explosieven. Een drone kan ernstige verwoningen aanrichten wanneer iemand daarmee wordt geraakt, laat staan als de drone explosieven bevat. In dit geval kan een drone maar eenmalig worden gebruikt. Ook kleine consumentendrones kunnen hiervoor gebruikt worden, zoals we bijvoorbeeld in de Oekraïne zien.

Naast dat de drone als wapen kan worden gebruikt, is het ook mogelijk de drone enkel te gebruiken als drager. Boven/bij het doelwit kan een explosie, raket, etc worden afgeworden of gevuurd. De drone kan vervolgens opnieuwe worden beladen voor een voglende aanval. Ook deze manier zien we in de Oekraïne gebeuren. Bijvoorbeeld een consumentendrone die een handgranaat op een voertuig laat vallen met alle gevolgen van dien.

Maatregelen

In de Oekraïne, andere gewapende conflicten, maar ook door criminelen in Nederland zien we een toename in het gebruik van drones. De efficiëntie en de relatief lage kosten maken een drone interessant voor criminelen. Tijdige detectie en uitschakelen van verdachte drones wordt steeds belangrijker. Drones worden steeds kleiner en sneller. Dus speelt de technologie een zeer grote rol in de detectie, maar ook in het uitschakelen van een drone.