Verdachte situaties

Politie, gemeente, handhaving, beveiligingsorganisaties vragen vaak om verdachte situaties direct door te geven. Maar wanneer is een situatie verdacht?

Wat is een verdachte situatie?

Het ontbreken van een eenduidig antwoord op deze vraag is de reden waarom veel mensen de politie niet bellen, terwijl die mensen de situatie toch verdacht vinden.

Verdachte situaties zijn alle situaties die niet normaal zijn op het tijdstip en de plaats dat de situatie plaatsvindt.

Vaak is men zelf niet bewust van het feit dat men weet wat een normale situatie is, maar zonder er over na te denken weet men dat wel:

 • Personen. Rondom bekende gebieden weet men vaak wie er in die omgeving thuishoren. Met name rondom de eigen woning, bedrijf, school, vereniging is men goed op de hoogte.
 • Voertuigen. Voor voertuigen geldt hetzelfde als hierboven. Wanneer iemand in de buurt een nieuwe auto heeft, zal men dit vaak zeer snel in de gaten hebben.
 • Omgeving. De omgeving is vaak hetzelfde. Hekken altijd dicht zijn, de vuilnisbakken altijd op woensdag aan de weg, verlichting die altijd rond het donker aanspringt, etc.

Verdachte situatie.

 • Personen. Mensen zijn gewoontedieren en dat is handig om verdachte personen te kunnen herkennen. In de eigen wijk hebben mensen vaak vaste routes: naar school, naar de auto, rondje met de hond. Wanneer iemand alleen maar heen en weer loopt en veel aandacht heeft voor bijvoorbeeld de woningen is dit een verdachte situatie. Een ander voorbeeld is een treinstation. De stromen mensen zijn hier goed zichtbaar. Wanneer een persoon afwijkt van die stroom mensen kan dit een verdachte situatie zijn.
 • Voertuigen. Elke plek heeft zijn eigen doorgaande routes, kijk maar eens in je wijk, of bij het werk. Vaak kan je al voorspellen in welke richting een voertuig rijdt. Wanneer dit niet het geval is, of een voertuig bijvoorbeeld heel langzaam rijdt en vaak stopt kan dit ook een verdachte situatie zijn.
 • Omgeving. Iets afwijkend aan de omgeving kan ook een verdachte situatie zijn. De vuilnisbak van de buurman die altijd naar de voordeur staat, staat ineens aan de zijkant van het huis. Een hek die altijd gesloten is, staat ineens open. Het valt op, omdat het ‘normaal’ anders is.
verdachte situaties in de gaten houden

Onderbuikgevoel

Niet elke verdachte situatie is ook daadwerkelijk verdacht. Een auto die heel langzaam rijdt en steeds stopt kan te verklaren zijn doordat de bestuurder de buurt niet kent en een huisnummer zoekt.

Daarom is een goede graadmeter voor een verdachte situatie is het onderbuikgevoel. Ook zonder training werkt het onderbuikgevoel erg goed in het herkennen van negatieve gevoelens (verdachte situaties).

Sommige verdachte situaties zijn direct zelf te verklaren (bijvoorbeeld de auto van hierboven stopt, de bestuurder belt bij een adres aan en wordt hartelijk begroet door de bewoner). Het onderbuikgevoel was terecht, maar werd weggenomen door een gebeurtenis direct na de verdachte situatie. Wanneer er geen gebeurtenis volgt op de verdachte situatie en het onderbuikgevoel wordt het tijd om direct aan de bel te trekken!

Wanneer politie bellen bij een verdachte situatie?

Verdachte situatie/onderbuikgevoel + geen verklarende gebeurtenis = melden.
Verdachte situatie/onderbuikgevoel + verklarende gebeurtenis = niet melden.

Politie:
Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Schroom nooit om te bellen. Ook niet als je twijfelt!! Liever een keer teveel bellen, dan een keer te weinig en er een situatie voorkomen had kunnen worden.

Wat melden?

 • Verdachte situatie.
 • Tijdstip.
 • Plaats.
 • Signalement(en).
 • Kenmerken voertuig(en).
 • Foto-/filmmateriaal.
 • Overige informatie die van belang kan zijn.