Veiligheidsmonitor 2019

Vorige week heeft het CBS de Veiligheidsmonitor 2019 gepubliceerd. Dit is de uitkomst van een grootschalige bevolkingsenquête over de thema’s leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit en het oordeel over het functioneren van de politie.

De Veiligheidsmonitor is tussen 2012 en 2017 jaarlijks uitgevoerd, waarna besloten is deze tweejaarlijks te herhalen. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste na het onderzoek van 2017.

Hieronder geven wij de belangrijkste conclusies weer uit het onderzoek op het gebied van veiligheid. De gehele uitkomst van het onderzoek kan je lezen op de website van het CBS: Link

Veiligheidsmonitor 2019

Veiligheidsbeleving

Ongeveer 1/3e van de Nederlanders voelde zich in 2019 wel eens onveilig. Dit is minder dan in 2017.

In de eigen buurt voelde 14% van de Nederlanders zich wel eens onveilig, ook dit is lager dan in 2017.

Opvallend is dat in 2019 meer mensen ‘s avonds de deur opendoen dan in 2017. Dit terwijl over het algemeen wordt aanbevolen ‘s avonds niet open te doen. Men voelt zich dus minder onveilig en daarom doen meer Nederlanders ‘s avonds de deur open. Mogelijk heeft dit een relatie met de populariteit van de videodeurbellen, maar daarover staat niets in de veiligheidsmonitor. Tevens voelt een kleiner deel van de Nederlanders zich ‘s avonds alleen thuis onveilig en het aantal Nederlanders dat bang is slachtoffer van criminaliteit te woorden is eveneens gedaald.

36% van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig op plekken waar jongeren rondhangen.

Slachtoffer criminaliteit

In 2019 is 2% van de Nederlanders slachtoffer geweest van geweld (gelijk met 2017), 9% van vermogensdelicten en 5% van vandalisme (beiden afgenomen t.o.v. 2017)

.14% van de Nederlanders is in 2019 slachtoffer geworden van traditionele criminaliteit (geweld, inbraak, diefstal, vernieling). Dit aantal is iets lager dan is 2017, maar t.o.v. 2005 een daling van 50%!

Opvallend is de stijging van het aantal slachtoffers van cybercrime. 13% van de Nederlanders is in 2019 slachtoffer geweest. De meeste slachtoffers komen door hacking, gevolgd door koop- en verkoopfraude, online pesten en identiteitsfraude. Van 8% van de ondervonden delicten is door slachtoffers aangifte gedaan bij de politie.

Preventie

Bijna 70% van de Nederlanders haalden in 2019 waardevolle spullen uit de auto.
45% van de Nederlanders laat ‘s avonds het licht branden wanneer er niemand thuis is.
Ten opzichte van 2017 is er een lichte stijging van sociaal-preventief gedrag (maatregelen nemen om te voorkomen dat men slachtoffer van criminaliteit wordt).
63% van de Nederlanders heeft extra veiligheidssloten.
12% van de Nederlanders heeft een alarmsysteem.
Opvallend is een lichte daling van de preventieve voorzieningen in/rondom de woning!

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019