Poging inbraak

Een inbraak is een niet te onderschatten nare gebeurtenis. Het feit dat iemand in huis is geweest kan een grote impact hebben op de bewoners. Onbekenden hebben er rondgelopen en overal in rondgesnuffeld. Een poging inbraak wordt vaak onderschat. Hoewel men dat niet in de woning is geweest, is er wel geprobeerd de woning in te komen. Ook dat kan een grote impact op de bewoners hebben.

Wat is een poging inbraak?

We spreken van een poging inbraak als een inbreker probeert een pand binnen te komen, maar het pand niet daadwerkelijk betreedt. De inbreker staakt zijn ‘werkzaamheden’ voordat het doel (in het pand komen) is bereikt.

koevoet poging inbraak

Waarom blijft het bij een poging inbraak?

Er zijn verschillende redenen waarom een inbreker niet daadwerkelijk inbreekt:

 • De inbreker wordt betrapt.
 • De inbreker slaagt niet door goede beveiligingsmaatregelen.
 • Het alarmsysteem gaat af.
 • De inbreker wordt ‘in het licht gezet’.
 • De inbreker wordt aangehouden voordat hij daadwerkelijk inbreekt.

Vaak is het staken van de poging een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Bijvoorbeeld een inbreker die op de vlucht slaat omdat de tuinverlichting met bewegingssensor plotseling aanspringt, de bewoners daardoor naar buiten kijken en de inbreker zien. Of het alarmsysteem gaat af en de beveiliging is er dusdanig snel dat de inbreker door de beveiliging wordt aangehouden.

Is een poging tot inbraak altijd duidelijk?

Niet altijd, en het kan zelfs zo zijn dat een poging nooit zal worden opgemerkt. Maar vaak zijn er wel signalen waaruit de poging inbraak zal blijken:

 • Alarmsysteem gaat af.
 • Schade aan deuren, deurposten en/of raamkozijnen.
 • Gebroken glas.
 • Inbrekerswerktuigen die worden gevonden (koevoet, schroevendraaier).
 • Tuinmeubilair, of containers die dusdanig zijn verschoven dat de inbreker daardoor naar boven kan klimmen.
 • Geluid (een wegscheurende auto, voetstappen).
 • Schoenafdrukken in het gras, of terras.
 • Kapotte, of beschadigde sloten.
 • Geforceerd toegangshek.

Er zijn dus voldoende signalen waaruit een poging inbraak kan blijken. Niet elk signaal zal bij elke poging aanwezig zijn, maar het is vaak wel een combinatie van signalen. Bijvoorbeeld schade aan een raamkozijn en een alarmsysteem dat afgaat. Door een trilsensor in het raam zal het alarm afgaan als er aan het raam wordt gerommeld.

Wat moet je doen na een poging?

Bel altijd de Politie op 0900-8844 (geen spoed). De Politie is graag op de hoogte van pogingen om zo alle pogingen en inbraken in kaart te brengen en op die manier een beeld van de dader(s) te krijgen. Mogelijk komt de Politie langs om aangetroffen goederen op te halen. Geef ook aan als er schade is en overleg of je deze direct kan laten repareren, of dat de Politie ter plaatse wilt komen kijken voor onderzoek.

Laat schade zo snel mogelijk repareren. Schade betekent een zwakke plek en dit moet zo snel mogelijk verholpen worden. Maak altijd foto’s van de schade voordat de schade gerepareerd wordt. Dit is voor de verzekering van belang.

Verbeter de beveiliging. Een inbreker probeert op de, voor hem, makkelijkste manier binnen te komen. Gebruik deze informatie om te voorkomen dat dit een volgende keer niet meer kan. Gebruikt de inbreker een container, zet deze dan vast met een slot. Zocht hij een raam uit, waar geen verlichting was, zorg dan voor verlichting daar.

Slachtofferhulp

Ook een poging tot inbraak van een zeer emotionele gebeurtenis zijn, waarbij je misschien wat hulp kan gebruiken. Slachtofferhulp kan je deze hulp bieden, ook als het bij een poging inbraak is gebleven. Schroom dus zeker niet om contact op te nemen met Slachtofferhulp als je daar baat bij kan hebben.