Pepperspray

Pepperspray is bij iedereen wel bekend. Het is een spuitbus en wanneer je iemand daarmee in het gezicht spuit is diegene tijdelijk uitgeschakeld. In Nederland hebben politieagenten en militairen van de Koninklijke Marechaussee pepperspray bij hun uitrusting.

Wat is pepperspray?

Pepperspray is een kleine spuitbus gevuld met drijfgas en capsaïcine. Capsaïcine is het stofje in pepers dat de pepers heet/pittig maakt. Deze stof wordt in hoge concentratie in de spuitbus met drijfgas gedaan.

Wanneer je in aanraking komt met pepperspray geeft dit een reactie waardoor je tijdelijk uitgeschakeld bent:

  • Brandend gevoel in de ogen en op de huid.
  • Ogen gaan heftig tranen.
  • Ogen niet kunnen openen.
  • Kortademig.
  • Hoestbuien.
  • Ontstekingsreactie slijmvliezen.
  • Roodheid van de huid.

De werking van is tijdelijk en veroorzaakt geen blijvend letsel. Daarom is het toegevoegd aan de uitrusting van politie en militairen. Pepperspray vult qua geweldsmiddel het gat op tussen de wapenstok en het vuurwapen (pistool).

Voor agenten en militairen is het gebruik van pepperspray vastgelegd in de Ambtsinstructie:

Artikel 12A

1.Het gebruik van pepperspray is slechts geoorloofd:

a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd wapen bij zich heeft en dit tegen een persoon zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken;
c. ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van agressieve dieren.

2.Pepperspray wordt niet gebruikt tegen:

a. personen die zichtbaar jonger dan 12 of ouder dan 65 jaar zijn;
b. vrouwen die zichtbaar zwanger zijn;
c. personen voor wie dit gebruik als gevolg van een voor de ambtenaar zichtbare ademhalings- of andere ernstige gezondheidsstoornis onevenredig schadelijk kan zijn;
d. groepen personen.

politie nederland ME

Mag ik pepperspray bij me hebben?

Deze vraag krijgen wij regelmatig en het antwoord is heel duidelijk: “Nee.”

Het is in Nederland een verboden wapen dat valt onder categorie II van de Wet wapens en munitie. Dit betekent dat je pepperspray niet mag importeren/exporteren, verhandelen, in bezit hebben en gebruiken. De straffen variëren van een geldboete tot een gevangenisstraf!

Wat is een alternatief?

Er is geen legaal geweldsmiddel dat dezelfde werking heeft. Veel bedrijven verkopen zelfverdedigingsspray’s als een legaal alternatief voor pepperspray.

Of zelfs als zijnde pepperspray. Dit is compleet onzin. Een zelfsverdedingsspray is geen pepperspray!!

Wat is een zelfsverdedigingsspray?

zelfverdedigingsspray, alternatief voor pepperspray
Bestellen kan hier: Link

Wanneer deze spray gebruikt wordt zal de huid en kleding van de belager rood of blauw kleuren en deze kleur blijft enkele dagen zichtbaar. De spray bevat geen gevaarlijke stoffen. Hou er altijd rekening mee dat dit best een ‘zwaar’ middel is. Pas wanneer je echt wordt belaagd en er geen andere mogelijkheid is om aan de belager te ontkomen (wegrennen bijvoorbeeld), dan kan je de spray gebruiken ter verdediging.

Indien gebruikt is het zeer mogelijk dat een rechter zal toetsen of je de spray rechtmatig hebt gebruikt.