Mobiele surveillance

De mobiele surveillance in een heel zichtbare vorm van beveiliging. We kennen allemaal de surveillancewagens van de verschillende beveiligingsbedrijven op de weg. In dit artikel gaan we dieper in op deze vorm van beveiliging.

Mobiel

De term ‘mobiele surveillance’ geeft al aan wat deze vorm van beveiliging inhoudt. Het observeren en controleren op een niet-statische manier. Mobiele surveillance zien we vaak als surveillance in een beveiligingsauto. En hoewel dit de meest voorkomende vorm van mobiele surveillance is in Nederland, zijn er ook andere vormen van transport die gebruikt (kunnen) worden bij mobiele surveillance. Denk hierbij aan fietsen, scooters, steps, segway’s. Zelfs surveillance te paard valt onder mobiele surveillance, maar dat zien we in Nederland niet of nauwelijks.

Combinatie van mobiele surveillance en surveillance

In de praktijk zien we vaak een combinatie van mobiele surveillance en surveillance. Mobiele surveillance gebeurt dus met een transportmiddel. Tijdens deze mobiele surveillance zien we vaak dat de beveiliger bij objecten uit het surveillancevoertuig stapt om de controleronde te lopen. Lopend surveilleren is geen mobiele surveillance. Dit geldt ook voor surveillance via een camerasysteem. Een beveiliger scant een object of gebied middels een camerasysteem. Door alle camerabeelden van de verschillende camera’s te checken, surveilleert de beveiliger virtueel.

Waarom mobiele surveillance?

Mobiele surveillance is een effectieve manier van beveiligen:

 • Preventie door zichtbare aanwezigheid.
 • Detectie van criminaliteit, verdachte situatie of overlast.
 • Detectie van veiligheidsrisico’s, zoals omgewaaide bomen na een storm, lekkages etc.
 • Inspectie van overige beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld hekwerken).
 • Als (tijdelijke) vervanging voor een niet-functionerende beveiligingsmaatregel. Wanneer bijvoorbeeld een toegangshek kapot is, kan de mobiele surveillance zorgen voor de beveiliging.
 • Open- en sluitbegeleiding van bijvoorbeeld tankstations.
 • Reageren op een melding/calamiteit.
 • Combinatie met surveillance (te voet) voor bijvoorbeeld brand- en sluitronde of andere werkzaamheden.

De mobiele surveillance is een zeer gevarieerde en veelomvattende vorm van beveiliging, vaak in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Het publiek ziet enkel een beveiliger ronden rijden in een surveillancevoertuig, maar in de praktijk blijkt deze mobiele surveillant veel taken uit te voeren.

Een voordeel van mobiele surveillance is dat een groot gebied kan worden bestreken met één surveillancevoertuig. Hierdoor kunnen meer objecten worden meegenomen. Dit betekent dat het beveiligingsbedrijf meer werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever kan uitvoeren of werkzaamheden voor meerdere opdrachtgevers kan uitvoeren. Hierdoor blijven de kosten per object beheersbaar voor de opdrachtgever en dat geldt ook voor de operationele kosten per taak voor het beveiligingsbedrijf.

mobiele surveillance

Tijdens de mobiele surveillance

De mobiele surveillance is gericht op preventie en detectie. Om een strafbaar feit of overlast te plegen zijn er 3 elementen nodig: de mogelijkheid, het verlangen en de middelen. Mobiele surveillance is gericht op het eerste element, de mogelijkheid. Door de mobiele surveillance wordt de mogelijkheid tegengegaan om een strafbaar feit of overlast te plegen. Indirect heeft de mobiele surveillance ook invloed op het verlangen en de middelen.

De mogelijkheid tot het plegen van een strafbaar feit of overlast wordt door de mobiele surveillance tegengegaan door:

 • Willekeurige routes. Een surveillance zal nooit telkens in dezelfde richting worden gereden. Ook zal de beveiliger af en toe keren en in tegenovergestelde richting dezelfde route deels rijden. Regelmatig stoppen en luisteren en een extra rondje rijden.
 • Willekeurige tijdstippen. Door de mobiele surveillance op willekeurige tijdstippen uit te voeren, kunnen kwaadwillenden nooit achterhalen wanneer de beveiliger langs zal raden.
 • Observeren en rapporten van verdachte situaties en afwijkende zaken.
 • Alarmeren van hulpdiensten en contactpersonen bij calamiteiten zoals een inbraak, vernieling of brand.
 • Controleren en afsluiten van deuren, ramen en hekwerken. Soms in combinatie met surveillance (te voet) of brand- en sluitronde.
 • Aanwezigheid. De aanwezigheid van een beveiliger in een herkenbaar surveillancevoertuig beperkt de mogelijk voor kwaadwillenden.

De belangrijkste troef van de mobiele surveillance als beveiligingsmaatregelen is de willekeurigheid. Juist hierdoor wordt de mogelijkheid voor kwaadwillenden om een strafbaar feit of overlast te plegen enorm verkleind. Een kwaadwillende weet immers nooit wanneer hij een beveiliger kan verwachten en zal daardoor eerder afzien van zijn verlangen (tweede element) om zijn slag te slaan.

Alarmopvolging

Bij alarmopvolging wordt een beveiliger door een particuliere alarmcentrale naar een object gestuurd voor de opvolging van een binnengekomen alarm. Dit kan een inbraakalarm zijn, maar ook een brandalarm, technisch alarm, verkeerde inschakeling, stroomonderbreking of sabotage alarm. In de praktijk wordt deze alarmopvolging vaak uitgevoerd door een mobiele surveillant. De mobiele surveillant voert zijn/haar surveillance werkzaamheden uit en zal deze tijdelijk onderbreken om te reageren op een melding van de meldkamer. De meeste beveiligingsbedrijven bieden de mobiele surveillance en alarmopvolging dan ook als één dienst aan. De objecten waarvoor de alarmvolging wordt verzorgd, zijn vaak ook objecten die mee worden genomen in de surveillance. Het is dan ook een logisch gevolg dat beiden als één dienst worden aangeboden.

Advies

Ben je op zoek naar een betrouwbaar beveiligingsbedrijf voor de mobiele surveillance? Neem contact met ons op, wij helpen jou graag met het vinden van een betrouwbare aanbieder.