Komen inbrekers altijd terug?

Eén inbraak is al vervelend genoeg, laat staan een tweede. Komen inbrekers altijd terug? Een vraag die slachtoffers logischerwijs bezig houdt. Vaak je hoor en lees je dat inbrekers altijd terug komen. Het Verbond van Verzekeraars hier in 2017 onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat in 8% van de gevallen er sprake is van een herhaling. Van die 8% is ruim de helft van de inbraken binnen een jaar na de eerste inbraak. Uitgaande van dit onderzoek kunnen we dus stellen dat inbrekers zeker niet altijd terugkomen. Bij 8% is er wel sprake van herhaling en dat is natuurlijk schrikbarend hoog en heeft een enorme negatieve impact op de slachtoffers.

gebroken glas, door alarmopvolging opgemerkt

Waarom komen inbrekers terug?

Er zijn een aantal redenen waarom inbrekers mogelijk terugkeren voor een tweede inbraak:

  • De inbreker kent de situatie ter plaatse. Hij weet hoe hij makkelijk kan inbreken en kent de indeling van de woning en waar de waardevolle spullen (mogelijk) liggen.
  • De inbreker heeft bij de eerste inbraak spullen gezien die hij alsnog wilt hebben.
  • De inbreker weet dat gestolen goederen vaak worden vervangen.

Een inbreker gaat voor het gemak. Hij wil zo min mogelijk risico lopen en daarbij de grootste kans op een goede buit. Een bekend huis vanwege een eerste inbraak voldoet aan al deze voorwaarden. We zien hierbij ook dat er in een rijtje dezelfde woningen, op meerdere adressen wordt ingebroken. De indeling van al deze huizen en de beveiliging is vaak hetzelfde, wat het werk voor de inbreker makkelijker maakt.

Voorkomen dat inbrekers terugkomen

Om de kans op een inbraak te verkleinen is het zaak de beveiliging van een woning goed op orde te brengen. We schreven hier al meerdere artikelen over (klik hier). Deze maatregelen gelden natuurlijk ook om herhaling te voorkomen. Om een tweede inbraak te voorkomen, is het zaak te laten zien dat de beveiliging van de woning onder handen is genomen. De inbreker moet weten dat een inbraak niet zo makkelijk zal zijn als de eerste keer en dat hij beter af is door het huis ongemoeid te laten.

Dit kan je doen door de plek van de eerste inbraak goed te beveiligen om zo herhaling te voorkomen. De inbreker mag de genomen beveiligingsmaatregelen, zoals een barrièrestang of beveiligingscamera, makkelijk kunnen zien. Hoe eerder een inbreker de beveiligingsmaatregelen ziet, hoe eerder hij mogelijk van een inbraak afziet of een poging tot een inbraak staakt.

Na een eerste inbraak geen extra beveiligingsmaatregelen nemen vergroot de kans op een tweede geslaagde inbraak aanzienlijk. Het is niet gezegd dat de kans groter is dat een inbreker terugkomt, hij weet tenslotte niet of er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Maar als een inbreker bij het huis staat en ziet dat er geen extra maatregelen zijn genomen, zal hij zeker toeslaan en waarschijnlijk op dezelfde manier als bij de eerste inbraak!

De URL is actief zodra de actie start