Een alarmsysteem gebruiken

Een alarmsysteem gebruiken kan even onwennig zijn. Met name in het begin wordt een alarmsysteem als onhandig ervaren door de gebruikers. Men vergeet het alarmsysteem uit te schakelen bij binnenkomst, vergeet de code, schakelt ‘s avonds de verkeerde sectie in, etc. Er gaat nogal eens wat fout en dat ligt niet aan het alarmsysteem, maar aan de gebruiker.

gebroken glas, door alarmopvolging opgemerkt

Wennen aan een alarmsysteem gebruiken

Een alarmsysteem vraagt gewenning van alle gebruikers. Er moeten extra handelingen worden verricht om het systeem aan of uit te zetten. Eigenlijk is het aan- of uitzetten niet waarom de handelingen worden verricht. De handelingen worden verricht om het pand goed te beveiliging of de beveiliging tijdelijk uit te zetten. Daarvoor wordt het alarmsysteem gebruikt, het gaat om de veiligheid van het pand (huis, kantoor, winkel, etc), goederen in het pand en mogelijk ook aanwezige personen.

Daarom is het alarmsysteem tenslotte ook aangeschaft:

 • Preventie
 • Detectie
 • Alarmering

Wennen aan het gebruiken van een alarmsysteem heeft enkele weken nodig. Elke weken waarin er mogelijk wat valse alarmen worden veroorzaakt. Valse alarmen die door de gebruiker overigens afgemeld kunnen worden bij de meldkamer, waardoor er geen extra kosten zijn voor de alarmopvolging door een beveiliger. Het beveiligingsbedrijf zal zich mogelijk in de eerste weken ook wat coulanter opstellen bij valse alarmen. Het is goed om hier afspraken over te maken, om zo onnodige kosten te voorkomen.

Het gevaar aan de gewenningsperiode is dat gebruikers de tijd niet nemen en daarom het alarmsysteem niet of nauwelijks meer gebruiken. De gevolgen zullen duidelijk zijn. De preventieve werking is er deels, mogelijk zullen criminelen worden afgeschrikt als zij componenten van een alarmsysteem zien. Detectie is er niet meer en daardoor is er ook geen alarmering.

Bovenstaande geldt overigens niet voor alle meldingen. Er zijn ook meldingen die worden gedaan als het alarmsysteem uitgeschakeld staat:

 • Detectie rookmelders
 • Detectie CO2 melders
 • Uitval 230V
 • Lage batterij
 • Technische storing
 • Uitval internet
 • Indrukken paniekknop/overvalknop
 • Sabotagemelding

Het alarmsysteem is dus niet geheel waardeloos wanneer deze staat uitgeschakeld, maar het alarmsysteem zal geen personen detecteren die binnen (proberen te) komen. Er zal dus geen inbraakdetectie en -melding zijn.

Alarmsysteem gebruiken tijdens vakanties

We zien regelmatig dat alarmsystemen enkel worden gebruikt tijdens vakanties, wanneer het pand langer leeg staat. Dit betreft zowel woningen als bedrijfspanden. Een groot nadeel is dat eventuele problemen met het alarmsysteem pas aan de orde komen als de gebruikers weg zijn of weg willen gaan. Een alarmsysteem dat maanden niet is gebruikt kan ineens een foutmelding geven, waardoor bijvoorbeeld het systeem niet kan worden ingeschakeld of het systeem een storing aan zal geven. Vaak is dit redelijk eenvoudig op te lossen door een installateur, maar het is erg onhandig als die moet komen wanneer de gebruikers weg willen of zijn. Dit kan zorgen voor extra kosten als een beveiliger ter plaatse moet komen of een slecht beveiligd pand als de gebruiker het probleem niet laat oplossen op dat moment.

Wij adviseren dan ook om het alarmsysteem ruim voor de vakantie uitvoerig te testen. Dat neemt niet weg dat wij groot voorstander zijn van het continu gebruiken van een alarmsysteem en dit ook altijd zullen adviseren!

Even doorbijten

Een alarmsysteem is een goede beveiligingsmaatregel en eigenlijk onmisbaar in elk pand. Natuurlijk is het even wennen, maar fabrikanten werken ook aan het gebruikersgemak en we zien dat er steeds minder handelingen verricht hoeven te worden om een alarmsysteem in of uit te schakelen. Gebruik een periode om te wennen, eventueel met extra afspraken met de alarmcentrale en/of beveiligingsbedrijf. Na een gewenningsperiode wordt het gebruik een automatische handeling en zijn het pand, aanwezige (waardevolle) goederen, aanwezige personen beter beveiligd!