Drones in de beveiliging

We schreven 3 jaar geleden al over de mogelijkheden tot het gebruik van drones in de beveiliging (klik hier). Op het laatste Firesafety & Security event werd al snel duidelijk dat drones een belangrijke rol gaan spelen in de beveiliging. Zeker in combinatie met Artificial Intelligence.

Drones in de beveiliging

We zien dat drones steeds vaker worden toegepast. Ze worden gebruikt om mensenmassa’s in beeld te brengen, in het kader van crowd control. Ze worden gebruikt voor de beveiliging van bijvoorbeeld zonneparken en bouwplaatsen. Er is nog veel ontgonnen terrein en ook de wet- en regelgeving blijft achter. Er kan veel meer dan nu wettelijk is toegestaan. En dat laatste is ook niet zo gek. Een wet is niet zo maar gemaakt, dat heeft tijd nodig. Daarnaast heeft een drone piloot gedegen opleidingen nodig om te mogen vliegen, moeten er vergunningen worden aangevraagd, etc. De website van de rijksoverheid geeft hier meer informatie over: klik hier

Dit betekent dat de inzet van drones in beginsel een behoorlijk investering vraagt in tijd en geld.

  • Aanschaf drone
  • Opleiden piloten
  • Aanvragen vergunning
  • Daadwerkelijke inzet drone
  • Onderhoud drone

Maar een drone is al snel kostenefficient. Een drone kan veel sneller een compleet beeld geven van een situatie. Dit zal een hoop manuren besparen. Om een menigte op een festival goed in beeld te krijgen zijn veel beveiligers nodig. Bij de inzet van een drone blijft dit beperkt tot de piloot en een eventuele waarnemer. Voor een evenement van een weekend kan dit tienduizenden euro’s kostenbesparing opleveren.

Soorten inzet van drones in de beveiliging

Actief

Bij actieve inzet van een drone, wordt deze ingezet naar gelang de behoefte van de opdrachtgever, in overleg met de piloot. Met gebruikt de drones actief op verschillende momenten om een actie uit te voeren. Denk aan het in kaart brengen van een mensenmassa. Maar ook preventieve surveillanceronden met een drone op een bedrijventerrein is een vorm van actieve inzet. Op dat moment besloten of geprogrammeerd, de mens bepaalt wanneer de drone wordt ingezet.

Reactief

Bij reactieve inzet van een drone, wordt deze ingezet naar aanleiding van een incident/melding/hulpvraag. De inzet is dus een reactie op iets. De aanleiding kan automatisch gegenereerd worden of handmatig.

Automatisch: Perimeter detectie op het bedrijventerrein detecteerd een indringer. De drone wordt door deze detectie automatisch ingezet en op afstand door een operator worden de beelden uitgekeken en naar de surveillant en/of politie doorgestuurd.

Handmatig: Op een bedrijventerrein gaat het inbraakalarm van bij pand A. De operator krijgt deze melding binnen en verzoekt de surveillant (tevens dronepiloot) inzet van de drone om de situatie te beoordelen.

AI

Artificial Intelligence gaat een steeds grotere rol spelen bij de inzet van drones. Door het lerende vermogen van AI kan de drone zelf beoordelen wanneer het nodig is op te stijgen. De drone kan zelf inschatten of een situatie verdere inzet van de drone vereist of dat de drone weer kan landen. Wanneer we drones uren in de lucht kunnen houden, kan de drones door middel van AI zelf een opstootje in een mensenmassa detecteren en vervolgens een beveiliger alarmeren. De combinatie van drones an AI maakt dat de beveiliging steeds efficienter ingeregeld kan worden. Niet alleen qua kosten (minder manuren), maar ook qua tijd en effectiviteit.