De impact van een inbraak

Elke dag zijn er ruim 100 woninginbraken in Nederland. Daarnaast zijn er nog de vele pogingen, waarbij het inbreken dus niet is gelukt. Mogelijk door een goede beveiliging of de inbreker is gestoord tijdens het inbreken. We kijken nauwelijks meer op van het bericht dat er in de buurt een inbraak is gepleegd. Toch valt een woninginbraak onder de High Impact Crimes (HIC) en dat is niet voor niets.

Impact

Een woninginbraak heeft een enorme impact op de bewoners, maar ook de directe omgeving (familie, buren). Na het ontdekken van de inbraak heerst er vaak boosheid en een gevoel van machteloosheid. Boos op de inbrekers en machteloos omdat er niets tegen de inbrekers te doen was en dan is er ook nog de politie die de woning komt doorzoeken, sporenonderzoek doet en de aangifte komt opnemen. Nadat ook de glashersteller of slotenmaker klaar is en iedereen weer weggaat, blijven de bewoners alleen achter. En dat is vaak het moment dat het onveilige gevoel toeslaat. De bewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Wat als de inbrekers terugkomen?

Een slapeloze nacht is het gevolg en de volgende dag wordt vaak in alle haast de beveiliging aangescherpt. De beveiliging aanscherpen is altijd een goed idee, maar niet wanneer de emotie de overhand heeft (hoe begrijpelijk ook). Het gevoel van onveiligheid en angst kan lange tijd de overhand hebben en daarom is slachtofferhulp er om mensen te helpen na een inbraak.

Angst, de impact van een inbraak

Beveiliging

Na een inbraak is het aan te raden de beveiliging na te kijken en aan te scherpen. Het ‘voordeel’ van een inbraak is dat er een zwakke plek op uiterst vervelende wijze is blootgelegd. En zodoende kunnen er snel maatregelen worden getroffen om deze zwakke plak goed te beveiligen. Om het gevoel van angst en onveiligheid weg te nemen, is het aan te raden de gehele woning na te lopen. Zo worden de zwakke plekken in de beveiliging blootgelegd en kunnen de bewoners deze (laten) aanpakken door het nemen van goede beveiligingsmaatregelen. Vergeet zeker de voor- en achtertuin niet mee te nemen in de analyse.

Onze beveiligingsexperts staan klaar voor het geven van een beveiligingsadvies: klik hier.

Een inbraak is nooit 100% te voorkomen, maar de kans op een inbraak in een goed beveiligd huis is veel kleiner dan in een woning met ontbrekende of niet-effectieve beveiligingsmaatregelen.

Onderschat de impact van een inbraak nooit

Een inbraak kan een enorme impact hebben op de bewoners en directe omgeving. Dit betekent dat niet alle slachtoffers last hebben van angst of een onveilig gevoel. Maar de meeste slachtoffers hebben hier in meer of mindere mate mee te maken.

Wanneer bij iemand in de omgeving is ingebroken en die persoon heeft daar last van; bagatelliseer dit nooit en biedt hulp aan of verwijs door naar slachtofferhulp. Dit geldt natuurlijk ook voor jezelf als je slachtoffer van een inbraak bent geworden. Vraag op tijd om hulp (als je dat nodig hebt) en neem de tijd om het te verwerken. Zoals gezegd zijn er slachtoffers die totaal geen last hebben van enige angst of gevoel van onveiligheid na een inbraak, maar er zijn genoeg slachtoffers die dit wel hebben en ook daar is helemaal niets mis mee. Zeker als de angst of het onveilige gevoel langdurig blijft, kan het een teken zijn om aan bel te trekken!