Daling inbraken

Sinds de afgekondigde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er een duidelijk daling te zien in het aantal inbraken. Dat meldt de politie op haar website. Naast een daling in het aantal inbraken is er ook een daling zichtbaar van fietsendiefstal en zakkenrollerij. Daartegenover staat een stijging van het aantal meldingen van overlast en onrust in de wijk.

verdachte situatie in de gaten houden

In deze analyse is week 12 (16 t/m 22 maart) vergeleken met week 11 (9 t/m 15 maart). Op 15 maart zijn de extra maatregelen afgekondigd met betrekking tot het sluiten van de scholen, sportclubs en horeca.

Vergelijking

Inbraken:

Week 12: 430
Week 11: 260

Fietsendiefstallen:

Week 12: 1100
Week 11: 750

Zakkenrollerij:

Week 12: 130
Week 11: 130

N.B. De cijfers geven het aantal registraties weer en niet het aantal keer dat aangifte is gedaan.

Cybercriminaliteit

Uit deze analyse blijkt tevens dat er nog geen opvallende toe- of afname is van het aantal registraties betreffende cybercriminaliteit.

Wel is duidelijk dat criminelen het coronavirus gebruiken voor hun criminele activiteiten (babbeltrucs, phishing, oplichting en dergelijke).

Phishing via email en telefoon

Te vroeg voor conclusies

Het is natuurlijk fantastisch dat de criminaliteit op deze vlakken is gedaald. Daarentegen staat wel de stijging van het aantal registraties van overlast in de wijk. Afhankelijk van de duur van de afgekondigde maatregelen zal de daling van inbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij mogelijk doorzetten. Echter is het de vraag wat er na het opheffen van de maatregelen gaat gebeuren. Het is heel goed mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, dat er weer een stijgende lijn komt.

Ook voor wat betreft cybercriminaliteit is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Mede doordat cybercriminaliteit niet altijd direct aan het licht komt. Besmette computers worden soms pas na weken opgemerkt met alle gevolgen van dien.

Wees voorbereid

Het coronavirus eist veel aandacht en aanpassingen van ons allemaal. Hierdoor kan de aandacht verslappen betreffende criminaliteitspreventie. Terwijl we juist nu de gelegenheid hebben om de beveiligingsmaatregelen thuis, op het werk en online te verbeteren. Ons advies is dan ook om dit te doen. Wanneer na het opheffen van de maatregelen de criminaliteit weer gaat stijgen ben jij in elk geval goed voorbereid!

Heb je advies nodig? Wij zijn je graag van dienst, beveiliging hoeft niemand alleen te doen!