Beveiligingsmaatregelen

Toevallig stuitten we op een artikel: 13 mei is wereld cocktail dag. De dag waarop de cocktails in het zonnetje worden gezet, maar ook is er aandacht voor de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik. Maar…..cocktails en beveiligingsmaatregelen??

Cocktails en beveiliging

Wat hebben cocktails en beveiliging met elkaar te maken?
Eigenlijk meer dan je denkt. Voor een goede cocktail zijn meerdere ingrediënten nodig in de juiste verhouding. Alleen dan krijg je een heerlijk drankje. Voor de beveiliging is dit niet anders:

Alleen met de juiste beveiligingsmaatregelen krijg je de juiste mate van beveiliging!

cocktail en beveiliging lijken op elkaar

Ingrediënten beveiliging

Om even in de cocktail termen te blijven zijn er veel ingrediënten voor een juiste beveiligings- cocktail, in te delen in 3 categorieën:

Organisatorische maatregelen: Deze maatregelen hebben betrekking of het aan-/afleren van gewoonten die de veiligheid bevorderen. Denk hierbij aan een voorschrift voor het gebruik van toegangspassen, of sleutels. Of het op slot draaien van alle deuren wanneer je een pand verlaat.

Bouwkundige maatregelen: Bouwkundig geeft al aan dat op die manier de veiligheid wordt bevorderd. Goed hang- en sluitwerk, een hek, een toegangspoort, een safe room, zijn enkele voorbeelden van bouwkundige maatregelen.

Elektronische maatregelen: Alle elektronische maatregelen die de veiligheid bevorderen. Bijvoorbeeld: alarmsysteem, brandmeldsysteem, omroepinstallatie, portofoons voor BHV, etc.

portofoon. electronische maatregel beveiliging

Elk ingrediënt van de beveiliging valt onder een van deze drie maatregelen, samen OBE-maatregelen genoemd. Door de juiste verhouding van de OBE-maatregelen toe te passen krijg je de juiste beveiliging voor een woning, bedrijf, terrein, etc.

Overbeveiligen

Voor de beveiliging moet altijd uit worden gegaan van de aanneembare risico’s. Door de risico’s in kaart te brengen kan je de juiste beveiligingsmaatregelen treffen.

Een rijtjeshuis zal mogelijk de volgende aanneembare risico’s hebben:

  • Inbraak
  • Vernieling
  • Brand

Met een alarmsysteem, goede sloten, beveiligingscamera’s en rookmelders zullen de risico’s worden verkleind.

Overbeveiligen zorgt voor extra kosten en weinig meerwaarde in de beveiliging. Een (extreem) voorbeeld ter verduidelijking:

De kans op een aanslag met nucleaire wapens op een rijtjeshuis in een dorp is verwaarloosbaar. De maatregelen om een dergelijke situatie mogelijk te kunnen overleven (bijvoorbeeld het laten bouwen van een nucleair bestendige bunker) zijn enorm duur. En die maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid nooit nodig zijn.

Bovenstaande is een erg extreem voorbeeld natuurlijk, maar geeft wel de essentie van overbeveiligen aan. Wanneer je maatregelen wilt nemen om jouw veiligheid te vergroten is het verstandig om eerst na te gaan welke risico’s je loopt. Daarna kan je daar de juiste beveiligingsmaatregelen voor treffen.

Juiste mate van beveiliging

Of het nou thuis is of op kantoor, je wilt dat het daar veilig is. Dat de kans op een inbraak, vernieling, brandstichting of andere externe negatieve invloed tot het minimum wordt beperkt. De kans, oftewel het risico, moet aanvaardbaar zijn.

Een aanvaardbaar risico betekent dus dat er wel eens kans is dat er iets gebeurt, maar deze kans dusdanig gering is dat we hiermee kunnen leven. Een risico geheel uitsluiten betekent een zeer forse investering en nog belangrijker; het geheel opgeven van vrijheid.

Wanneer we de kans op een inbraak in een rijtjeshuis willen elimineren, dienen we enorm veel beveiligingsmaatregelen te nemen. Een alarmsysteem, degelijk hang- en sluitwerk, beveiligingscamera’s en een grote waakhond zijn niet voldoende om een inbraak geheel uit te sluiten. In dat geval heb je ook een groep beveiligers nodig die 24 uur per dag in de voor- en achtertuin staan en zelfs dan is de kans nog niet 0%.

Het is dus enorm moeilijk om iets compleet uit te sluiten door het nemen van maatregelen, maar we kunnen wel zorgen dat het risico aanvaardbaar is. Met aanvaardbaar beseffen we dat een risico nooit geheel uit te sluiten is.

Kosten en baten

De rode draad in dit artikel is het afwegen van de voordelen tegen de kosten. Een juiste beveiliging is niet duur, maar een juiste investering in de veiligheid. Overbeveiligen is wel duur, je maakt onnodige kosten tegen een zeer gering voordeel ten opzichte van beveiligingsmaatregelen treffen met een aanvaardbaar risico. Zonde van het geld. Om overbeveiligen te voorkomen is het aan te raden een beveiligingsexpert naar de situatie te laten kijken. Hij/zij kan deskundig advies geven over te nemen maatregelen, waarmee het risico aanvaardbaar wordt. Met dit advies kan je zelf de afweging maken welke maatregelen je wilt nemen, maar je voorkomt met een dergelijk advies in elk geval overbeveiliging. Daarnaast geeft een dergelijk advies je mogelijk nieuwe inzichten, risico’s en maatregelen waaraan je zelf niet had gedacht.

Onze beveiligingsexperts staan klaar om jou van deskundig advies te voorzien: Meer informatie.