BART!

BART! is een nieuw digitaal platform waarop meldingen gedaan kunnen worden voor een veilige en leefbare buurt. BART! is een samenwerkingsproject van de gemeente Den Haag, de politie, CGI, TNO, TU Delft en TIGNL. Op dit platform kunnen burgers zaken met en zonder spoed delen met de politie, gemeente en andere gebruikers.

BART! staat voor Burger Alert Real Time.

vrouw met telefoon in de hand gebruikt BART!

Testfase

BART! zit op dit moment nog in een testfase. In enkele buurten in Den Haag worden experimenteel gewerkt met dit nieuwe platform.

Hoe werkt BART! ?

Op het platform kunnen buurtbewoners berichten delen met elkaar, politie of gemeente. Bijvoorbeeld bij verdachte situaties, maar ook bij problemen zoals geluidsoverlast. Indien nodig kan de politie of gemeente actie ondernemen naar aanleiding van een melding via BART! Maar ook de politie kan een melding via dit platform naar de gebruikers sturen. Bijvoorbeeld wanneer er in een bepaalde wijk veel inbraken zijn.

Wat maakt BART! uniek?

Er zijn al verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld WhatsApp groepen. Het grootste verschil is dat BART! werkt met algoritmes. De technologie achter het platform is in staat combinaties van woorden te herkennen en dit bericht dan direct door te sturen naar de juiste instantie (politie of gemeente). Het grote voordeel hiervan is dat de drempel voor de burger om te bellen verdwijnt en de meldingen direct op de juiste plaats terechtkomen, inclusief de locatie van de melder.

Doorontwikkeling

Op 5 maart zijn de eerste testresultaten uit de proef in Den Haag gedeeld met betrokkenen. De uitkomsten kunnen nu worden uitgewerkt en input van bewoners en betrokken professionals worden daarbij meegenomen.

Op dit moment is nog niet duidelijk of en wanneer het platform landelijk wordt uitgerold. Maar veelbelovend klinkt het zeker!