Winkel beschermen tijdens rellen

Sinds de avondklok is ingegaan zijn er in verschillende steden rellen uitgebroken. Wat demonstraties zouden zijn, blijken ordinaire rellen te zijn. Rellen uit onvrede tegen de huidige coronamaatregelen. Rellen is een grote verstoring van de openbare orde. Tijdens rellen worden veel vernielingen gepleegd en vaak worden er ook winkels of bedrijven geplunderd. Een winkel beschermen tijdens rellen, kan dat?

Een uitzinnige menigte

Tegen een uitzinnige menigte kan je helaas niet veel uithalen. Als 50 relschoppers het op jouw winkel hebben voorzien, dan is hopelijk de ME (mobiele eenheid) in de buurt die ervoor zorgen dat de plunderaars worden weggedreven. Er zijn wel enkele maatregelen die je als winkelier kan treffen om het relschoppers moeilijker te maken en om de opsporing van de relschoppers achteraf makkelijker te maken!

Eigen veiligheid, veiligheid personeel en veiligheid klanten

Het belangrijkste is jouw eigen veiligheid, die van jouw personeel en van eventueel aanwezige klanten. Wanneer er rellen zijn aangekondigd is het belangrijk de winkel op tijd te sluiten, zodat iedereen nog veilig naar huis kan. Neem aanwijzingen voor rellen altijd serieus en overleg desnoods met de politie over het al dan niet sluiten van de winkel. Wanneer er onrust lijkt te ontstaan wanneer de winkel nog open is, dan is het zaak de winkel zo snel mogelijk te sluiten. Mogelijk kunnen personeel en aanwezige klanten nog naar buiten, bijvoorbeeld via de achterdeur. Bel de politie, zodat zij op de hoogte zijn van de onrust. Kunnen aanwezigen in de winkel niet veilig het pand verlaten, meldt dit dan ook aan de politie. Mogelijk kunnen zij zorgen dat de aanwezigen veilig weg kunnen.

politie nederland ME

Losstaande spullen buiten

Veel winkeliers hebben reclameborden op straat staan, een prullenbak, een rek kleding of zelfs een terras. Bij aanwijzingen voor onrust is het belangrijk zoveel mogelijk losstaande spullen in de winkel te zetten. Dit voorkomt dat relschoppers deze spullen kunnen gebruiken voor het plegen van vernielingen. Doe dit natuurlijk alleen wanneer het veilig kan.

Gevelopeningen beschermen

Bescherm de gevelopeningen (deuren, ramen, etalages) door aanwezige rolluiken te laten zakken en extra af te sluiten met houten platen. Hiermee wordt het de relschoppers moeilijker gemaakt om binnen te komen, het kost ze veel meer tijd dan het simpelweg ingooien van een ruit.

Beveiligingscamera’s

Beveiligingscamera’s beschermen de winkel niet tegen plunderaars, maar kan wel helpen bij de identificatie van de daders. Zorg wel dat de beelden in de cloud worden opgeslagen en niet ter plaatse op een harde schijf, want de kans is erg groot dat die wordt meegenomen en dan zijn er geen beelden meer. Verschillende systemen bieden de mogelijkheid om real-time mee te kijken. Wanneer je dit hebt en je ziet dat jouw winkel wordt geplunderd, geef dit dan direct door aan de politie.

Mistgenerator

Een mistgenerator vult de winkel binnen enkele seconden met mist wanneer het alarmsysteem afgaat. Deze mist zorgt er voor dat plunderaars geen hand meer voor ogen zien in de winkel. Deze mist is overigens niet slecht voor de gezondheid. Door de aanwezige mist kunnen de plunderaars de goederen in de winkel niet meer zien en dit kan de economische schade voor de winkelier beperken

De werking van een mistgenerator

Hoewel je het plunderaars moeilijker kan maken, is het tegenhouden van een woedende menigte onbegonnen werk. Daarvoor is de politie nodig. Zorg altijd eerste voor de veiligheid van jezelf, medewerkers en klanten. Dat moet altijd de eerste prioriteit zijn. In je eentje de winkel beschermen tijdens rellen is uit emotioneel oogpunt logisch, maar uit veiligheidsoogpunt zeer af te raden. Bij aanwijzingen tot onrust, rellen en/of plunderingen altijd de politie waarschuwen. Hou ook medewinkeliers op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van een appgroep of iets dergelijks.

Probeer ook zoveel mogelijk signalementen te onthouden, schrijf ze desnoods even op. Film met de telefoon en sla beelden van de beveiligingscamera’s op en deel al deze beelden met de politie. Zo is de kans groter dat de daders worden gepakt en jij eventuele schade op hen kunt verhalen.