Privedetective

Een privédetective is iemand die in opdracht van een persoon of bedrijf informatie verzamelt, analyseert en vervolgens aan de opdrachtgever presenteert. Een privedetective wordt ook wel een particulier rechercheur of particulier onderzoeker genoemd.

Welke onderzoeken doet een privédetective?

De onderzoeken die een privédetective kan doen zijn erg divers. Belangrijk om te weten is dat een privédetective bewijs probeert te verzamelen voor een opdrachtgever, omdat het vermoeden bestaat dat er iets onrechtsmatigs heeft plaatsgevonden, danwel plaatsvindt. Niet zelden worden de bevindingen van een privédetective dan ook gebruikt in een civiele of strafrechtelijke procedure. Maar een privédetective kan ook een onderzoek uitvoeren voor een opdrachtgever ter preventie, zoals een pre-employment screening.

Enkele onderzoeken die een privédetective kan doen:

 • Diefstal
 • Spionage
 • Fraude
 • Vermissing
 • Overspel
 • Pre-employment screening
 • Concurrentiebeding
 • Alimentatie

Bovenstaande lijst is verre van compleet, maar geeft een indicatie van het soort onderzoeken dat een privédetectie kan doen. De meeste privédetectives, of particulier onderzoekers, hebben zich gespecialiseerd en elke soorten onderzoeken. Zo zijn er onderzoekers die zich enkel bezig houden met overspel en alimentatie en onderzoekers die zich enkel bezig houden met fraude binnen bedrijven. Een particulier recherchebureau zal één of enkele particulier onderzoekers in dienst hebben en daarmee één tot enkele specialismen.

privedetective, particulier onderzoeker

Geen politie

Een privédetective is geen rechercheur in dienst van de politie en heeft dan ook niet de bevoegdheden van een politieagent. Een privédetective dient zich net als iedere burger aan de wet te houden. Om werkzaamheden als privédetective uit te mogen voeren heeft de privedetective een specialistisch examen (particulier onderzoeker) moeten afgeleggen. Daarnaast moet de privedetective toestemming hebben van het ministerie van Veiligheid en Justitie om recherchewerkzaamheden uit te mogen voeren.

We zien wel regelmatig dat privédetectives worden ingeschakeld door benadeelden die bij de politie aangifte hebben gedaan, waar vervolgens niets mee is gebeurd (volgens de benadeelden). In zo’n geval zal een privédetective verder in het onderzoek duiken, maar zonder de bevoegdheden van de politie. Wanneer de privédetective in zo’n onderzoek wel tot bewijzen komt, is de kans groot dat een aangifte ondersteund door een rapport van de privedetectie wel in behandeling wordt genomen.

Hoe wordt een onderzoek uitgevoerd?

De methoden die een privédetective gebruikt in een onderzoek is uiteraard geheel afhankelijk van het soort onderzoek en de omstandigheden. Er zijn enkele veelvoorkomende methoden die vaak gebruikt worden tijdens een onderzoek. Wat overigens niet zegt dat voor elk onderzoek meerdere methoden nodig zijn.

 • Online onderzoek
 • Observatie
 • Interviews
 • Proefaankopen
 • Sporenonderzoek
 • Afluisteren
 • Controle documenten

Wat kost een privedetective?

Gemiddeld rekent een privédetective rond de €100 (ex btw) per uur. Wanneer een zeer specialistisch onderzoek nodig is, zal het uurtarief een stuk hoger zijn. Om de kosten binnen de perken te houden is het belangrijk goede afspraken te maken met de privedetective of een maximaal aantal uren en de voortgang van het onderzoek. Een goede privédetective zal zijn/haar opdrachtgever op vaste momenten op de hoogte stellen, zodat een onderzoek eventueel op tijd is bij te sturen of misschien wel te stoppen. Een goede privédetective kan ook nooit een uitkomst garanderen die in het voordeel is van de opdrachtegever. In dat geval zou er geen onderzoek nodig zijn. Een privédetective onderzoekt in opdracht van een opdrachtgever, maar zal alle vergaarde informatie objectief analyseren en verwerken.

observeren privedetective, particulier onderzoeker

Wanneer schakel je een privédetective in?

Personen en bedrijven schakelen vaak een privedetective in als zij een vermoeden hebben dat er iets onrechtsmatigs plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Een stap naar de politie is nog te groot of een opdrachtgever wil dat voorkomen (dit zien we veel bij interne bedrijfsdiefstallen). Een privédetective kan ook ingeschakeld worden ter preventie, bijvoorbeeld bij een Pre-employment screening (achtergrondonderzoek sollicitant).

Een privédetective zal na het verzoek eerst onderzoeken of een dergelijk onderzoek uberhaupt nut heeft, het volgens de wet geoorloofd is, een onderzoek proportioneel is en of het onderzoek van meerwaarde kan zijn. Daarna zal de privédetective een voorstel doen voor een onderzoek (plan van aanpak) inclusief een offerte. Op dat moment kan besloten worden, al dan niet, van een privédetective gebruik te maken.

De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van privédetectives. En dat is niet voor niets. Zaken die de politie niet op kan pakken of niet genoeg tijd aan kan besteden, kan een privédetective mogelijk wel doen. Ook zaken die niet voor de politie geschikt zijn, kunnen worden opgepakt door een privédetective. Als bedrijf of particulier zijnde kan het zeker lonen om eens contact op te nemen met een privédetective.

Een privédetective nodig? Wij kunnen je doorverwijzen, neem daarvoor contact op middels het contactformulier: Contact