Persoonsbeveiliging

De bodyguard die 50 levens redt tijdens een anderhalf uur durende film. Het vak van bodyguard/persoonsbeveiliger spreekt vaak tot de verbeelding. Een beroep vol actie en sensatie.

Maar wat doet een persoonsbeveiliger nou precies?

Het beeld van een persoonsbeveiliger

Mede door films heeft de meerderheid een verkeerd beeld van een persoonsbeveiliger; Enorm gespierde mannen in een strak zwart pak, zonnebril op, oortje in en iedereen wegduwend die ook maar in de buurt van hun vip wil komen.

Helaas, of eigenlijk gelukkig, komt dit beeld totaal niet overeen met de werkelijkheid.

De persoonsbeveiliger

persoonsbeveiliger, bodyguard, persoonsbeveiliging

Een persoonsbeveiliger, vaak bodyguard genoemd, is een man of vrouw die getraind is om hun vip te beschermen. In Nederland zijn persoonsbeveiligers in dienst van politie (DKDB), Koninklijke Marechaussee (BSB) of particuliere beveiligingsorganisatie. Allen hebben een specifieke opleiding achter de rug voor de taak als persoonsbeveiliger. Afhankelijk van het geweldsspectrum en inzetgebied verschillende de opleidingen onderling.

De persoonsbeveiliger is erop getraind de vip te beveiligen. Dat wil zeggen; maatregelen nemen om te voorkomen dat de vip in gevaar komt. Een persoonsbeveiliger zal dus bijna nooit in actie komen. Als er actie nodig is, is er gevaar. En dat gevaar moet door de persoonsbeveiliger al worden voorkomen.

Vip

Persoonsbeveiligers zorgen voor de veiligheid van hun vip/tbp. Dit zijn leden van het Koninklijk huis, politici, hoogwaardigheidsbekleders. Maar ook CEO’s, of andere personen uit het bedrijfsleven die gevaar lopen. Bekende mensen (zangers, acteur, etc.) kunnen ook persoonsbeveiligers om zich heen hebben. De ‘klant’ van een persoonsbeveiliger wordt vaak een VIP (very important person) en steesds vaker TBP (te beveiligen persoon) genoemd.

Iemand kan persoonsbeveiliging nodig hebben om verschillende redenen:

  • Bedreiging.
  • Ontvoering.
  • Chantage (afdreiging).
  • Afpersing.
  • Stalking.

Werkzaamheden persoonsbeveiliger

Het werk van een persoonsbeveiliger bestaat niet alleen uit het meelopen met de tbp. Het werk omvat een compleet takenpakket, met als doel; voorkomen van gevaar voor de vip.

Dreigingsanalyse

Na aanvraag voor persoonsbeveiliging door de vip zal de persoonsbeveiliger een dreigingsanalyse maken.

  • Welk risico loopt de tbp?
  • Waar kan de vip dat risico lopen?
  • Wie kan een gevaar zijn voor de tbp?

Met de dreigingsanalyse wordt een compleet beeld geschetst van de gevaren die de tbp kan lopen.

Plan van aanpak

Als de dreigingsanalyse compleet is kan de persoonsbeveiliger een plan van aanpak maken. Afhankelijk van hoe lang en wanneer de tbp beveiligd moet worden zal de persoonsbeveiliger alle maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de vip geen gevaar zal lopen ten tijde van de beveiliging. Dit kan ook inhouden dat er meerdere persoonsbeveiligers bij de tbp zullen zijn, een team.

Uivoering

Aan de hand van het plan van aanpak, of draaiboek, zal de persoonsbeveiliging daadwerkelijk worden uitgevoerd. Achter de schermen en in de directe nabijheid van de vip doen de persoonsbeveiligers er alles aan om gevaar voor de vip te voorkomen. Wanneer de persoonsbeveiligers gevaar voorkomen door preventieve maatregelen, of op tijd kunnen onderkennen, zal de vip hier geen hinder van ondervinden ter tijde van de beveiliging. Maar wanneer er wel gevaar is zullen de persoonsbeveiligers direct optreden. Dit optreden is erop gericht de tbp in veiligheid te brengen. Een persoonsbeveiliger zal dan ook nooit de tbp aan zijn lot overlaten, maar altijd bij de tbp blijven om hem/haar in veiligheid te brengen en deze te waarborgen.

De filmscene waarin de bodyguard een half uur lang achter ‘the bad guy’ aangaat is dus pure fictie.

Evaluatie

Evaluatie na de opdracht door een team is erg belangrijk in dit vak. Zeker bij een doorlopende opdracht, waarbij meerdere teams elkaar aflossen is de evaluatie pure noodzaak. Is de dreiging veranderd en/of is er een aanpassing van de preventie beveiligingsmaatregelen noodzakelijk. Een evaluatie met de tbp komt ook regelmatig voor, deze wil graag weten of de persoonsbeveiliging nog wel noodzakelijk is (is er nog gevaar voor de tbp).

Zichtbaar en onzichtbaar

Afhankelijk van de tbp en dreiging kan de persoonsbeveiliging zichtbaar, of onzichtbaar zijn. Zelfs een combinatie is mogelijk.

Een bekende wereldster zal zichtbare persoonsbeveiliging hebben om fans op afstand te houden. Een CEO die afgeperst wordt zal geen zichtbare persoonsbeveiligers om zich heen willen, maar wilt wel dat er voor zijn veiligheid gezorgd wordt. In dat geval zal een persoonsbeveiliger of team onopvallend in zijn/haar nabijheid de werkzaamheden verrichten.

Werken als persoonsbeveiliger

Wil jij aan het werk als persoonsbeveiliger? Wij bieden een complete opleiding tot persoonsbeveiliger aan: Meer info