Onderhoud

Een objectbeveiliger zit in de loge van een museum naar een scherm vol beelden van beveiligingscamera’s te kijken. Enkele beelden staan op zwart, omdat die camera’s kapot zijn. Een groep inbrekers weet in te breken en ze stelen een aantal waardevolle schilderijen. De inbraak wordt pas ontdekt nadat een tweede beveiliger tijdens zijn controleronde ziet dat er een aantal schilderijen zijn verdwenen en er een deur geforceerd is. Juist de camera’s die op de deur en schilderijen zijn gericht, doen het niet meer. Er zijn dus geen beelden van de daders. En dat door het niet plegen van onderhoud.

Bovenstaand scenario is het begin van talloze films. En hoewel een museum over meer beveiligingsmaatregelen zal beschikken dan enkel beveiligingscamera’s, is het hebben van niet functionerende maatregelen (zoals de beveiligingscamera’s) iets dat in de praktijk regelmatig voorkomt bij bedrijven. Vaak kom dit door het niet of niet regelmatig uitvoeren van onderhoud.

Onderhoud is noodzakelijk

Onderhoud aan beveiligingsmaatregelen is simpelweg noodzakelijk om twee redenen: Om de juiste werking te garanderen en de effectiviteit van de maatregelen te kunen verbeteren.

Goed functioneren

Beveiligingsmaatregelen functioneren alle goed als ze doen waarvoor ze zijn bedacht. Duidelijk hè? We geven een paar voorbeelden.

Een hek werkt alleen als het personen tegenhoudt. Een hek zal dus spijlen bevatten, waardoor personen niet door kunnen lopen. Wanneer enkele spijlen zijn doorgezaagd en verwijderd, kunnen personen zonder moeite door het hek lopen.

Een deur met een kaartlezer kan alleen worden geopend met een bedrijfspas die de juiste rechten heeft. Hiermee wordt voorkomen dat andere medewerkers en bezoekers ongeoorloofd op die afdeling komen. Wanneer een medewerker een kratje tussen de deur en de deurpost zet, zal de deur niet in het slot vallen. Hiermee is de kaartlezer overbodig geworden en kan iedereen zonder belemmering de afdeling op.

Je ziet in bovenstaande voorbeelden ook meteen dat er verschillende oorzaken zijn die het goed functioneren van beveiligingsmaatregelen kunnen beïnvloeden, hieronder sommen we de mogelijke oorzaken op:

 • Sabotage.
 • Vernieling.
 • Brandstichting.
 • Verkeerd gebruik.
 • Stroomuitval.
 • Storing.
 • Internetuitval.
 • Hacking.
 • Niet uitgevoerde updates.
 • Verkeerde installatie.
 • Natuurgeweld.

Dat zijn nogal wat oorzaken en ze zijn in drie categoriën te verdelen:

 • Bewust menselijk handelen.
 • Onbewust menselijk handelen.
 • Onbeïnvloedbare oorzaken.

Het is erg belangrijk om de oorzaak van onjuist functioneren van een beveiligingsmaatregel te achterhalen. Uiteraard om het probleem op te lossen, maar zeker ook om herhaling in de toekomst te komen.

receptie beveiliging

Effectiviteit

Het meten van de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen moet ook een speerpunt zijn. Door het meten van de effectiviteit wordt duidelijk of beveiligingsmaatregelen ondermaats zijn, voldoende zijn, of juist (deels) overbodig. Dit kan in de loop der tijd veranderen en daarom is het continu meten van de effectiviteit ook zo belangrijk. Het meten kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het tellen van het aantal incidenten en deze te vergelijken met een periode voordat de desbetreffende beveiligingsmaatregel was ingevoerd. Voor het meten van de effectiviteit is het goed functioneren van de maatregel natuurlijk wel een vereiste, anders krijg je een vertekend beeld.

Onderhoud

Door goed onderhoud is een juist functioneren gegarandeerd en kan je de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen verbeteren.
Er zijn verschillende stappen die samen het onderhoud vormen:

 • Testen.
 • Melden.
 • Schoonmaken.
 • Onderhoud.
 • Reparatie.

Testen

Met testen kijken we of de werking nog juist is. Dit kan door het beeld van de beveiligingscamera te bekijken, maar ook door aan een deur te voelen of deze daadwerkelijk op slot is. Het testen kan gedaan worden door de beveiliger. We zien in de praktijk dat dit testen met een controleronde of brand- en sluitronde gecombineerd kan worden en daarom is de frequentie minimaal één keer per dag, maar meestal vaker.

Melden

Een onmisbare schakel is het melden van een niet goed functionerende beveiligingsmaatregel. Alleen wanneer er een melding wordt gedaan, kan er actie worden ondernomen om het probleem op te lossen. Het doen van een melding moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Vaak zal dit worden doorgegeven aan een beveiliger of de beveiliger constateert het zelf tijdens het testen. De beveiliger zal dit direct moeten doorgeven aan zijn leidinggevende, vaak een teamleider of security manager. Die zal het probleem moeten oplossen of, als de beveiliger het probleem zelf kon oplossen, moeten zorgen dat herhaling wordt voorkomen.

Schoonmaken

Het schoonmaken van beveiligingsmaatregelen hoort ook bij het onderhoud. Een beveiligingscamera met een vieze lens zal geen goede beelden produceren. Door het schoonmaken is dit snel opgelost. Waarschijnlijk herken je wel dat de vingerafdrukscanner op je telefoon niet goed werkt. Maar zodra je de sensor schoonmaakt doet hij het weer goed. Door beveiligingsmaatregelen schoon te houden gaan ze langer mee en werken ze beter. Dit schoonmaken kan gedaan worden tijdens het testen en sloten/deurklinken kan met de reguliere schoonmake worden meegenomen.

Onderhoud

Periodiek onderhoud door een monteur is belangrijk om de juiste werking te blijven garanderen. Beveiligingsmaatregelen worden geheel nagekeken en bij maatregelen met elektronica is mogelijk een update voor handen dat meteen kan worden uitgevoerd. Ook gebeurt het regelmatig dat er een verbeterd onderdeel is ontwikkeld, dat tijdens het onderhoud direct kan worden geïnstalleerd. Eventuele fouten kunnen ook worden teruggekeken door de monteur om zo herhaling in te toekomst te voorkomen. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de maatregel. Een alarmsysteem zal frequenter onderhouden nodig hebben als een hekwerk. De fabrikant of installateur zal de frequentie aangeven en wij adviseren dat ook aan te houden.

vingerafdruk scanner

Reparatie

Er kan altijd wat kapot gaan. Door veelvuldig gebruik, een ongeluk, onvoorzichtigheid, weersinvloeden, vandalisme, etc. Wat de oorzaak ook is, snelle reparatie is noodzakelijkom gaten in de beveiliging te voorkomen. Lees het voorbeeld aan het begin van dit artikel over het museum nog maar eens door. Een snelle reparatie kan alleen plaatsvinden als een defect wordt gemeld, daarom is het testen en melden ook zo belangrijk. Maar ook de opvolging van het melden. Een melding zonder opvolging is iets dat vaak voorkomt en in dit geval zorgt voor een zwakke plek in de beveiliging. Door goede procedures vast te leggen EN door controle van deze procedures moet worden voorkomen dat meldingen geen snelle opvolging krijgen.

Conclusie

Onderhoud is enorm belangrijk voor de juiste werking van beveiligingsmaatregelen. Door testen, melden, schoonmaken, onderhoud en reparatie blijft de continuïteit gewaarborgd. Met goed vastgelegde procedures EN controle daarop zorg je dat het onderhoud goed verloopt en dat alle beveiligingsmaatregelen goed functioneren en de effectiviteit van de maatregelen meetbaar is.