Objectbeveiliging

Objectbeveiliging is de meest voorkomende en zichtbare vorm van beveiliging. Vrijwel alle (semi) openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, hebben één of meerdere vormen van objectbeveiliging. Objectbeveiliging omvat beveiligings-, receptie- en portiersdiensten voor een object. Dit object kan een pand zijn, maar ook een terrein met meerdere panden daarop.

entree gebouw, objectbeveiliging

Het doel van objectbeveiliging

Het doel hiervan is het tegengaan van schadelijk invloeden van buitenaf en van binnenuit. En het signaleren van situaties die mogelijk een schadelijk invloed kunnen veroorzaken.

Deze schadelijk invloeden kunnen gericht zijn tegen het object en de aanwezige personen.

Verschillende vormen van objectbeveiliging

  • Receptie- en Portiersdiensten. Beveiligers in deze functie zorgen voor een gereguleerde in- en uitstroom van bezoekers en goederen. Zij ontvangen, controleren en registeren iedereen die het object betreedt en verlaat. Daarnaast controleren zij ook de goederen die het object binnenkomen en verlaten. Een goede registratie van in en uitgaande personen/goederen is een vereiste om schadelijke invloeden te voorkomen. De beveiligers zorgen vaak ook voor het sleutelbeheer en de BHV.
  • Openen en sluiten van objecten. Voordat de eerste werknemer het pand betreedt zal de beveiliger een controleronde om en in het pand doen. Nadat de laatste werknemer is vertrokken zal de beveiliger een brand- en sluitronde in en om het gebouw maken. Deze controleronde is gericht op het veilig afsluiten van het object; Geen mensen meer aanwezig, alle ramen en deuren afgesloten, vluchtwegen controleren op obstakels en het pand op alarm zetten en afsluiten.
  • Surveillance. Deze worden voornamelijk tijdens de nachtelijke uren uitgevoerd, wanneer er niemand aanwezig is in het object. Surveillance wordt met een surveillancevoertuig of lopend uitgevoerd. In de directe omgeving en op/in het object. Daarnaast zal de surveillance ook reageren op alarmmeldingen, afkomstig van het pand.

Veelzijdig

Objectbeveiliging is zeer veelzijdig en vaak overlappend met andere vormen van beveiligingsdiensten, zoals mobiele surveillance. Objectbeveiliging voor een object wordt dusdanig uitgevoerd dat het ook daadwerkelijk het gewenste resultaat geeft; het tegengaan van schadelijk invloeden van buitenaf en van binnenuit. Afspraken over de werkzaamheden en uitvoering hiervan, alsmede regelmatige evaluaties tussen het object en het beveiligingsbedrijf zorgen ervoor dat de objectbeveiliging voor een object efficiënt en effectief blijft.

receptie beveiliging

Voordelen van objectbeveiliging voor het object

Voordelen voor het bedrijf:

  • Beveiligers zorgen dat de bedrijfsprocessen niet ongewenst worden beïnvloed. Het personeel op het object kan zich bezighouden met hun daadwerkelijk taken en hoeven zich daarnaast niet bezig te houden met de beveiliging.
  • In geval van calamiteiten weten beveiligers hoe zij moeten handelen. Hierdoor blijft eventuele persoonlijke en materiële schade beperkt.
  • Beveiligers zorgen ervoor dat personeel en bezoekers weten dat het bedrijf de veiligheid serieus neemt.
  • Het personeel van het object hoeft zich tijdens de nachtelijk uren niet druk te maken om de beveiliging van het object. Deze is in goede handen bij het beveiligingsbedrijf.

Vragen over objectbeveiliging?

Wat is de meerwaarde van objectbeveiliging voor jouw bedrijf?
Objectbeveiliging voor jouw bedrijf verbeteren?

Heb je vragen over objectbeveiliging? Neem gerust contact met ons op. Wij voorzien je graag van het juiste advies!

Contact