Huisregels

Huisregels zijn voorschriften waaraan medewerkers en bezoekers zich dienen te houden. Het doel van huisregels is het voorkomen van ongewenst gedrag binnen het bedrijf en de mogelijkheid voor het bedrijf om sancties op te leggen bij overtreding van deze regels.

Huisregels kunnen dus voor zowel medewerkers als bezoekers gelden. In de praktijk zien we dat er aparte regels worden opgesteld voor bezoekers en voor medewerkers. Ondanks dat 99% van de regels overeen zal komen, zullen er toch enkele verschillen zijn. Zo zal van een medewerker worden gevraagd schone bedrijfskleding aan te hebben op de werkplek, dit kan van een bezoeker niet worden verwacht. Andersom kan een regel voor bezoekers zijn om geen tas mee naar binnen te nemen, terwijl medewerkers wel een tas mee mogen nemen.

Door goede huisregels op te stellen, maakt het bedrijf duidelijk welke gedrag het verwacht van medewerkers en/of bezoekers. De huisregels laten niets te wensen over.

huisregels

Geldigheid huisregels

In principe bepaalt de directeur/directie welke huisregels worden gehanteerd binnen het bedrijf. Er zijn een paar zaken die NIET in de huisregels opgenomen mogen worden:

 • Discriminerende regels.
 • Regels waarbij men wordt geacht de wet te overtreden.
 • Regels die de privacy en/of goede zeden schenden.

Daarnaast moeten huisregels voor toegang kenbaar worden gemaakt aan bezoekers en medewerkers. Bij medewerkers kan dit door de huisregels te overhandigen tijdens het sollicitatieproces en voor bezoekers kunnen de huiregels kenbaar worden gemaakt bij de ingang. Dit moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn. Op dit moment heeft de bezoeker de keuze om toch niet de winkel in te gaan en de sollicitant de keuze om het contract niet te tekenen.

Wanneer de huisregels vooraf niet kenbaar zijn gemaakt, kan er door het bedrijf geen aanspraak meer op gemaakt worden. Hoe kan iemand zich aan de regels houden als hij/zij niet weet wat de regels zijn?

Wijzigen huisregels

De regels kunnen op ieder moment gewijzigd worden, maar dit moet dan wel kenbaar worden gemaakt aan medewerkers en/of bezoekers. Bij medewerkers kan je deze bijvoorbeeld mailen, ophangen in de kantine en samen met het salarisstrookje overhandigen. Voor bezoekers is het wijzigen minder ingrijpend. Een volgend bezoek kunnen zij eerst de (gewijzigde) regels lezen, voordat zij besluiten naar binnen te gaan. Uiteraard geldt een overtreding van de huisregels alleen waneer de huisregels op dat moment ook geldig waren. Een gewijzigde huisregel kan niet leiden tot een overtreding in het verleden.

Voorbeelden huisregels bezoekers:

 • Bovenkleding verplicht.
 • Geen bezichtsbedekking zoals een helm, bivakmuts, etc.
 • Geen geprepareerde tas.
 • Nog niet afgerekende goederen zichtbaar vasthouden of in mandje/winkelwagen.
 • Niet eten en drinken.
 • Volg altijd aanwijzingen personeel op.
 • Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.
 • Wij maken gebruik van cameratoezicht.
 • Beelden worden op verzoek aan de politie overhandigd.
 • Wij kunnen u toegang weigeren wanneer wij vermoeden dat u onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen of andere stoffen bent.
 • Bij overtreding van deze regels kunt u een ontzegging krijgen voor minimaal 3 maanden.

Voorbeelden huisregels medewerkers:

 • Enkel bedrijfskleding is toegestaan op de werkvloer.
 • Niet eten en drinken op de werkplek.
 • Internet is enkel te gebruiken voor zakelijke doeleinden.
 • Geen alcohol- en/of drugsgebruik tijdens het werk.
 • Wijs collega’s op gevaarlijke situaties.
 • Geen zichtbare tatoeages.
 • Bedrijfsauto na gebruik volgetankt terugzetten.

Dit zijn enkele voorbeelden. Verschillende bedrijven zullen verschillende regels hanteren. Dit is afhankelijk van veel factoren, waaronder de (gewenste) bedrijfscultuur, de grootte en het soort bedrijf. Het hebben van huisregels is voor elk bedrijf een must, ook wanneer er geen bezoekers worden ontvangen. Zonder deze regels is sanctionerend optreden nagenoeg niet mogelijk bij ongewenst gedrag (tenzij de wet wordt overtreden). En daarnaast scheppen de regels duidelijkheid voor bezoekers en/of medewerkers.