Hekwerk

Bedrijven, maar ook steeds meer woningen hebben een hek op de erfafscheiding om ongenode gasten te weren. Een hekwerk komt in allerlei soorten in maten en we zien dat de industriële hekken (spijlenhekken) ook steeds meer door particulieren wordt gebruikt om hun woning te beveiligen. In dit artikel gaan we verder in op het doel van een hek en de aandachtspunten bij het ontwerp en installeren van een hekwerk.

Waarvoor dient een hekwerk?

Een hekwerk wordt gebruikt voor het fysiek afbakenen van een terrein/perceel. Dit geeft duidelijkheid naar onbekenden toe, zorgt voor privacy, het weert onbevoegden en het beschermt goederen en personen op het perceel.

Een hekwerk heeft 4 mogelijke functies:

  • Duidelijkheid verschaffen over de erfafscheiding.
  • Privacy.
  • Onbevoegden weren.
  • Beschermen van goederen en personen op het perceel.

Niet ieder geplaatst hekwerk heeft alle vier de functies. Een hekwerk rondom de buitenbak van de manege dient enkel om paard (een goed) en ruiter (persoon) te beschermen. In de buitenbak kunnen zij veilig rijden.

Een hekwerk rondom een legerplaats heeft drie en soms alle vier de functies. En is dan ook een heel ander soort hek dan die rondom de buitenbak van een manege.

Wanneer je een hekwerk rondom jouw bedrijfspand of woning wilt, wil je vermoedelijk een hek die alle drie de functies heeft. En dat betekent niet automatisch dat je een 3 meter hoog hekwerk met dikke spijlen rondom moet plaatsen. Bij een woning kan een laag hek al voldoen. Alleen de mate van de functies zal verschillen. Bij een laag hek kost het een onbevoegde minder moeite om op het perceel te komen ten opzichte van een 3 meter hoog hek. Maar het is wel een barrière, als is die maar anderhalve meter.

hekwerk

Welk soort hekwerk heb ik nodig?

Een hekwerk komt in allerlei soorten en maten. Het is dus erg lastig om te zeggen wat voor hekwerk je nodig hebt, zonder de specifieke situatie te kunnen beoordelen. Er zijn wel een paar specifieke punten waar je op kan letten bij het ontwerp en de installatie van een hekwerk:

Materiaal:

Er zijn ontzettend veel materialen om een hekwerk van te maken. De meest gangbare producten zijn hout en staal. Een houten hek zal minder sterk zijn dan staal. Voor de voortuin is een houten hek wellicht voldoende. Een bedrijfsterrein waarop vrachtwagens en aanhangers staan geparkeerd zal met een dik stalen hek moeten worden beveiligd, wil het effectief zijn.

Hoogte:

Over een laag hek stapt iemand zo heen, maar ook over een laag hek til je geen auto of vrachtwagen. Dus afhankelijk van het doel is een laag hek al voldoende. Een hoog hek is een grotere barrière om overheen te klimmen of er spullen overheen te tillen. Daarom zie je bij bedrijven veel hoge hekwerken. Bij particulieren zijn hoge hekwerken ook meer in opkomst. Privacy wordt steeds belangrijker en daarom kiezen meer particulieren voor een hekwerk dat de woning aan het zicht onttrekt (overigens kleven hier ook nadelen aan, zoals een vergrote kans op inbraak).

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat zeer waarschijnlijk ook iets over maximale hoogte van een hekwerk. Voor een woning is dit vaak een maximale hoogte van 1 meter en aan de zij- en achterkant maximaal 2 meter. Voor bedrijventerrein kunnen andere regels gelden, dit is bij de gemeente na te vragen.

Design:

Dit is ook erg belangrijk voor de functie van het hekwerk. Zo biedt een dicht hekwerk veel privacy. Een spijlenhekwerk biedt veel zicht. Een hekwerk met horizontale spijlen maakt het makkelijk om overheen te klimmen. Kortom, denk bij het ontwerp ook aan de functie van het hekwerk. Ontwerp en functie mogen elkaar niet in de weg zitten. Rij eens een willekeurige wijk in en je ziet dat bij veel geplaatste hekwerken niet is nagedacht over de functie, alleen over het design. Natuurlijk is het design ook belangrijk, heel belangrijk zelfs aangezien er vele jaren naar gekeken zal worden. Wanneer het hekwerk ook een functie moet hebben, zal dat ook in het ontwerp moeten worden meegenomen.

Erfafscheiding rondom:

Een erfafscheiding heeft alleen nut als dit geheel rondom een perceel is. Een erfafscheiding op één zijde en 3 zijden zonder erfafscheiding is nutteloos de beveiliging. Niet zelden zien we dat een hekwerk niet rondom geplaatst hoeft te worden. Vaak is er al een erfafscheiding met buren of een natuurlijke erfafscheiding door een sloot of vijver. Zeer mogelijk zal een hekwerk maar op één of twee zijden nodig zijn. Belangrijk is wel dat het hekwerk aansluit op de overige erfafscheidingen om zo zwakke plekken in de beveiliging te voorkomen.

Toegang

Een hekwerk zal ook een toegangsmogelijkheid moeten bevatten. Hierin zal ook verschil zijn tussen een hekwerk bij een woning en een hekwerk bij een bedrijf.

  • Slagboom. Deze zie je uitsluitend bij bedrijven en niet bij particulieren. Biedt nauwelijks fysieke beveiliging, enkel verduidelijking van de erfafscheiding. De slagboom wordt vaak gebruikt in combinatie met een andere toegangsmogelijkheid, zoals een schuifpoort. Hierbij wordt dan de slagboom overdag gebruikt en wordt het perceel ‘s nachts met de schuifpoort afgesloten.
  • Looppoort. Dit is een poort die we veel bij woningen zien. Vaak 1 meter breed en net genoeg voor een persoon of fietser.
  • Schuifpoort. Veel gebruikt bij bedrijven en soms bij grote woonpercelen. Hierbij schuift de poort bij het openen achter het hekwerk, waardoor de toegangsweg vrij komt. Een schuifpoort is ruimtebesparend en geschikt voor grote toegangsopeningen (bijvoorbeeld voor vrachtverkeer).
  • Draaipoort. Het klassieke autohek, waarbij twee delen naar binnen of buiten draaien. De twee delen worden vleugels genoemd. Deze poort wordt veel bij particulieren gebruikt die een oprit hebben. Een nadeel is de ruimte die nodig is om de vleugels te laten draaien.
  • Poller. Een poller (of bollard) is een paal die in de grond kan zakken. Dit is uitsluitend bedoeld om voertuigen tegen te houden. Deze oplossing wordt net als een slagboom vaak in combinatie met een schuifpoort gebruikt. Een poller biedt natuurlijk meer beveiliging dan een slagboom. Deze zal dan ook worden gebruikt wanneer er een groter beveiligingsrisico is.

De verschillende toegangsmogelijkheden zijn er natuurlijk ook weer in verschillende materialen, hoogten en design. Over het algemeen zal het design en de functie(s) gelijk zijn aan het overige hekwerk. Met de slagboom en poller als uitzonderingen natuurlijk.

Er zijn ook zeer veel verschillende oplossingen voor de bediening van een toegangsmogelijkheid. Deze mogelijkheden beschrijven we in een volgend artikel!