Diefstal onderling op het werk

Diefstal op het werk komt veel voor, heel veel zelfs. En een grote kans dat jij je er ook weleens aan schuldig hebt gemaakt. Een pen die je meeneemt, een pak papier, een blocnote. Hoe goedkoop een pen ook is, wanneer je een pen willens en wetens meeneemt om het ergens anders te gebruiken, pleeg je een diefstal. En diefstal is een strafbaar feit, waarop een geldboete of gevangenisstraf staat. Daarnaast kan je ook nog eens op staande voet worden ontslagen. Er zitten dus nogal wat mogelijk concequenties aan het bewust meenemen van een pen.

Zoals gezegd komt diefstal op het werk veel voor. Vaak ‘stelen van de baas’, we nemen spullen mee die behoren bij het bedrijf, die bewuste pen dus. Daarnaast gebeurt het ook dat er iets van collega’s wordt gestolen. Een portemonnee die ‘spontaan’ uit een jaszak verdwijnt of de telefoon die in de kantine lag is ineens weg. Vaak zien we dat onderlinge diefsrtal meer impact heeft dan het meenemen van die pen van de baas. Simpelweg omdat het vertrouwen onderling verandert in wantrouwen en bij die pen zien we dat dit vaak niet als een overtreding van enige wet wordt gezien. Daarvoor liggen die pennen er toch………….

Diefstal door een werknemer. Pennen en papier.

Concequenties van diefstal op het werk

Iemand die op het werk iets steelt van het bedrijf of van een collega kan op enkele concequenties rekenen:

 • Celstraf of geldboete wanneer er aangifte wordt gedaan.
 • Waarschuwing.
 • Schorsing.
 • Ontslag.
 • Overplaatsing naar een andere afdeling en/of vestiging.

Dit zijn heftige concequenties. Wanneer iemand tienduizenden euro’s uit de kas steelt, snappen we vaak wel dat daar een forse straf tegenover staat. Maar dat er ook forse concequenties kunnen zijn bij het stelen van een pen van 50 cent, dat beseffen we vaak niet.

Waarom wordt een diefstal op het werk gepleegd?

Er zijn verschillende redenen waarom werknemers op het werk stelen. Dit kan door een privé situatie komen, maar ook doordat iets op het werk niet wordt gezien als stelen (zoals het meenemen van pennen). Hieronder zetten wij de meest voorkomende oorzaken van stelen in een overzicht:

 • Persoon lijdt aan kleptomanie (psychische aandoening).
 • Schulden.
 • Verslaving.
 • Bedrijfscultuur.
 • Onwetendheid.

Diefstal onderling

Over diefstal van de baas schreven wij al eerder een artikel, die lees je hier: Link.

Diefstal onderling heeft vaak een grote impact op de gehele afdeling of zelfs het gehele bedrijf. Al snel slaat een goede werksfeer om in wantrouwen. Iedereen wordt spichtig en vaak gaat men dan roddelen over elkaar. Alles wat je niet wilt binnen een bedrijf. Bij onderlinge diefstal zien we vaak dat gelegenheid de dief maakt. Een portemonee op tafel, een telefoon in de kantine aan de lader. Situaties waarbij iets van waarde onbeheerd voor het grijpen ligt.

Om deze vorm van diefstal te voorkomen raden wij dan ook aan om elke werknemer te voorzien van een locker waarin persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen.

Door als bedrijf de mogelijkheid te bieden aan het personeel om hun persoonlijke spullen veilig op te brengen, wordt voorkomen dat waardevolle spullen overal en nergens rondslingeren. Als bedrijf draag je zo actief bijaan de veiligheid en aan het veiligheidsgevoel. Het voorkomt mogelijk diefstallen. Mogelijk, omdat natuurlijk nooit met zekerheid is te zeggen of er anders wel iets was gestolen.

Wat te doen bij diefstal onderling op het werk?

Een slachtoffer mag altijd aangifte doen bij de politie van de diefstal. De politie zal deze aanfigte in behandeling nemen en een onderzoek starten. Als bedrijf mag je niet bepalen of een medewerker wel of geen aangifte moet doen. Het is als bedrijf wel belangrijk om direct met een statement te komen richting alle medewerkers (afdeling en/of gehele bedrijf):

 • Het bedrijf tollereert niet dat strafbare feiten op de werkvloer plaatsvinden.
 • Het slachtoffer wordt door het bedrijf bijgestaan.
 • Informatie over de diefstal kan aan de security manager worden overhandigd, ook anoniem.
 • Hoe herhaling in de toekomst voorkomen kan worden.
 • Belang van een veilige werkomgeving.

Je zit als bedrijf niet op een dergelijke situatie te wachten, maar door daadkrachtig op te treden laat het bedrijf zien er te zijn voor de medewerkers. Wanneer bekend is wie de dader is, kan je als bedrijf wel optreden tegen hem/haar, onafhankelijk van een eventuele aangifte van het slachtoffer. Laat je eventueel bijstaan door een juridisch adviseur in dit geval. Is de dader onbekend, dan kan je ervoor kiezen een particulier onderzoeker in te schakelen. De particulier onderzoeker kan dan een onderzoek starten naar de dader. Dit staat los van een eventuele aangifte door het slachtoffer en onderzoek van de politie.

Diefstal onderling binnen het bedrijf voorkomen.

Natuurlijk wil je een dergelijk situatie het liefst voorkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden, waardoor je de kans op een stelende werknemer enorm verkleint:

 • Aannamebeleid. Het aannamebeleid is de eerste mogelijkheid om de rotte appels eruit te vissen. Vraag referenties op en check deze. Wanneer de werknemer bij een vorige baan heeft gestolen, zal dit zeker naar boven komen tijdens de check.
 • Huisregels. Stel duidelijke huisregels op en overhandig deze op de eerste werkdag van iedere werknemer. Hang de huisregels op strategische plekken op en zorg alle werknemers de wijzigen per direct te zien krijgen, bijvoorbeeld per interne nieuwsbrief.
 • Handhaving. (Huis)regels zijn niets waard zonder controle. Laat als werkgever zien dat je de regels serieus neemt. Bij overtreding van de huisregels kan je een straf opleggen en doe dit ook wanneer je het nodig acht. Werknemers weten zo dat de regels moeten worden nageleefd en er anders een sanctie kan volgen.
 • Communicatie. Als je iemand hebt ontslagen is het belangrijk dit de communiceren met de andere werknemers. Zo neem je eventuele onduidelijkheden weg en geef je een signaal af dat verkeerd gedrag echt niet wordt getolereerd binnen het bedrijf. Uiteraard alleen communiceren als de situatie achter de rug is en niet alleen tijdens een verdenking.
 • Visitatie. Indien het duidelijk in de huisregels is vermeld en het proportioneel is, kan je een visitatie invoeren. Visitatie is het onderzoek aan kleding, bagage en/of voertuigen. Visiteren kan steekproefsgewijs gebeuren, maar ook bij elke aankomst en vertrek. Daarnaast kan visitatie gelden voor werknemers, maar ook voor leveranciers en bezoekers.
 • Cameratoezicht. Cameratoezicht is een verregaande vorm van diefstalpreventie, omdat dit een enorme inbreuk geeft op de privacy van de werknemers. Er moet een zwaarwegend belang zijn om cameratoezicht in te stellen en er is geen minder ingrijpend middel om (in dit geval) diefstal tegen te gaan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hier meer over: Link

Advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op: contact