De impact van persoonsbeveiliging

Je wordt voorgereden in een prachtige luxe wagen. De deur wordt voor je geopend en als je uitstapt staan een team goedgeklede dames en heren om je heen voor jouw veiligheid. Zonder oponthoud kun je het gebouw binnen en ook binnen staan mensen klaar om voor jouw veiligheid te zorgen.

Dat klinkt niet eens zo verkeerd, toch? Maar dit is de persoonsbeveiliging dat je in de media ziet of bij een rode loper. Persoonsbeveiliging is voor de Te Beveiligen Persoon (TBV) totaal geen romantisch ideaalbeeld. Verre van dat. Nagenoeg alle personen die persoonbeveiliging hebben, zullen beamen dat zij het liever niet zou hebben.

mobiele surveillance

Niet voor niets persoonsbeveiliging

Te beveiligen personen (TBV’s) hebben niet voor niets persoonsbeveiliging. Uit een risico-analyse is gebleken dat er een dusdanige dreiging is dat het nodig blijkt persoonsbeveiligers in te schakelen om voor de veiligheid van de TBV te zorgen. In het beveiligingsplan wordt nader uitgewerkt hoe de persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd. Er worden enorm veel keuzes gemaakt om tot de juiste beveiligingsmaatregelen voor de TBV te komen.

Dit betekent ook dat de TBV nagenoeg alle privacy inlevert ten behoeve van zijn/haar veiligheid. Om tot een juiste analyse en beveiligingsplan te komen, zal de TBV zoveel mogelijk informatie over zijn/haar leven moeten delen. Persoonsbeveiligers weten bijna alles over de TBV en zijn/haar directe omgeving. Hierdoor kunnen de persoonsbeveiligers alle risico’s, zoals veel gewoonten, weghalen of beperken. De TBV zal dus niet meer spontaan kunnen winkelen of een avondje uitgaan. Alles moet vantevoren met de persoonsbeveiligers worden besproken en die maken dan een plan.

Geen privacy

De TBV heeft geen privacy meer wanneer hij/zij persoonsbeveiliging heeft. De persoonsbeveiligers volgen hem/haar constant. Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van ‘onzichtbare’ persoonsbeveiliging, zelfs dan weet de TBV dat hij/zij gevolgd wordt. Natuurlijk voor de veiligheid, maar toch. De TBV is nooit alleen, kan niets spontaans doen en moet altijd overleggen om zijn/haar veiligheid te kunnen waarborgen.

Daarom is de integriteit van de persoonsbeveiligers enorm belangrijk. Zij weten alles van de TBV en worden geacht daar met niemand over te spreken. Ook niet als een TBV een scheve schaats riidt en ook niet als een TBV iets genants doet. Alle informatie over de TBV dient enkel om de veiligheid van de TBV te kunnen waarborgen en verder niet.

De impact van persoonsbeveiliging op de te beveiligen persoon en omgeving

persoonsbeveiliging, de impact van persoonsbeveiliging

De impact van persoonsbeveiliging moet niet onderschat worden. De te beveiligen persoon, maar ook zijn/haar directe omgeving (familie, collega’s, vrienden) zullen hinder ondervinden van het feit dat de TBV persoonsbeveiliging heeft. Al is het maar omdat een spontane afspraak niet mogelijk is. Of dat er een team om het gezelschap heen zwermt tijdens een etentje in een goed restaurant. Of dat de hond van de TBV niet meer elke avond op hetzelfde tijdstip uitgelaten mag worden. Allemaal zaken die een enorme impact hebben op de TBV en directe omgeving.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dreiging die een TBV heeft. Er is niet voor niets sprake van persoonsbeveiliging, dat betekent dat er een daadwerkelijke dreiging is. En daarvoor is een verregaande beveiligingsmaatregel, zoals persoonsbeveiliging noodzakelijk. De TBV zal altijd in het achterhoofd hebben dat er bepaalde personen zijn die het om hem/aard hebben voorzien. Geen leuke gedachte om dag in, dag uit mee te moeten leven.

Alles rondom de TBV heeft te maken met zijn/haar veiligheid. Ook die prachtige luxe wagen met chauffeur en ook het team van goedgeklede mannen en vrouwen rondom de TBV. De impact van persoonsbeveiliging geldt op alle aspecten van het leven van de TBV.