Compartimentering

Compartimentering is de verdelen van een grote ruimte in kleinere ruimten. Qua brandveiligheid is compartimenteren een bekend fenomeen. Maar ook voor de inbraakbeveiliging kan compartimentering worden toegepast. Steker nog, dit wordt vaak al toegepast zonder het te beseffen.

Waarom compartimenteren?

Compartimenteren is voor elk object mogelijk. Van een woning tot een object met meerdere gebouwen. Door compartimentatie toe te passen verdeel je een object in meerdere compartimenten.
Deze compartimenten worden gekozen op basis van de waarde in dat compartiment. Een compartiment waarin veel waarde ligt zal zwaardere beveiligingsmaatregelen nodig hebben ten opzichte van compartimenten waarin weinig waarde ligt. Hierdoor worden de juiste beveiligingsmaatregelen op de juiste plekken (compartimenten) genomen, wat zorgt voor een effectieve beveiliging en geen onnodige kosten!

Compartimentering woonhuis

Ook in de beveiliging zijn de kosten altijd een punt van discussie. Men wilt een goede, effectieve beveiliging, maar de kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Door compartimentering is dit mogelijk. Een basisbeveiliging voor het gehele object, met extra maatregelen voor de waardevolle compartimenten. Hiermee voorkom je extra maatregelen voor het gehele object, waardoor de beveiliging een stuk duurder uit zal vallen. En door compartimentering is het belang van aanvullende maatregelen voor enkele compartimenten ook direct duidelijk en zal geen punt van discussie meer zijn.

Een object compartimenteren

Een woning compartimenteren is vrij eenvoudig. Vaak zijn de slaapkamers de meeste waardevolle compartimenten. En dan is alleen voor die ruimten aanvullende beveiliging nodig, zoals een veiligheidsdeur.

Ook voor bedrijven is het vaak snel duidelijk welke compartimenten de meeste beveiligingsmaatregelen nodig hebben. Vaak zijn dit ruimten waarin bedrijfsgevoelige informatie ligt opgeslagen. Maar ook compartimenten met een magazijn, serverruimte, etc kunnen dusdanig van waarde zijn dat er extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Voor een bedrijf is het raadzaam om een beveiligingsexpert in te schakelen. Gezamenlijk kunnen dan de compartimenten ingedeeld worden, waarbij de beveiligingsexpert direct kan aangeven welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor het desbetreffende compartiment.

Compartimenteren in de praktijk

De waarde in een compartiment bepaalt de benodigde aanvullende beveiligingsmaatregelen. Echter is dit geheel afhankelijk van de situatie ter plaatse. De waarde geeft dus niet direct aan welke maatregel noodzakelijk is.

sleutel voor compartimentering

Veelal zijn aanvullende elektronische maatregelen voldoende om een compartiment extra te beveiligen. Elektronische maatregelen omvatten bijvoorbeeld bewegingssensoren, beveiligingscamera’s, magneetcontacten.

Maar ook kunnen bouwkundige beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit varieert van een extra slot, inbraakwerend glas tot een safe room. Bouwkundige beveiligingsmaatregelen kunnen snel oplopen qua kosten. Echter is de belangrijkste vraag uiteraard wat het oplevert! Zeker wanneer een inbraak wordt voorkomen door een preventieve maatregel is al snel duidelijk dat de beveiliging elke cent waard is geweest.