Bombrief

De afgelopen weken berichtten de media over bombrieven die werden ontvangen door onder andere een hotel, benzinestation en een bank. De politie verspreidde daarop een foto van de brieven, om zo eventuele andere ontvangers te waarschuwen. Zie hier het politiebericht.

bombrief
Foto ter illustratie

Wat is een bombrief?

Een bombrief is een brief, of pakketje dat wordt verstuurd via een post. De bombrief bevat een explosief en is zodanig in elkaar gezet dat deze tot ontploffing komt als de brief, of het pakketje wordt opengemaakt.

Het doel is het verwonden, doden, of intimideren van de ontvanger.
De motieven van de verzender kunnen zeer divers zijn: Onder andere wraak, ideologisch, paniek zaaien, jaloezie, afpersing.

Een bombrief is ‘niet gevaarlijk’ wanneer deze gesloten blijft. Dit schrijven we tussen haakjes, want het is wel een explosief natuurlijk. De verzender wil dat de brief pas ontploft als de ontvanger deze opent, dus zal de verzender de bombrief zo in elkaar zetten dat deze tijdens het verzendingsproces niet tot ontploffing komt.

Hoe herken je een bombrief?

Een bombrief is niet altijd even makkelijk te herkennen, maar toch zijn er enkele kenmerken die het herkennen van een bombrief mogelijk maken.

  • Het poststuk is opvallend zwaar. Een bombrief bevat enkele componenten die samen de bom vormen. Deze componenten (waaronder een batterij) maken het poststuk opvallend zwaar voor de grootte van het poststuk.
  • De verzender wil zeker weten dat de brief aankomt en zal zodoende het poststuk extra frankeren. Dit om zeker te weten dat het poststuk wordt bezorgd. Dus opvallend veel postzegels kan een goede aanwijzing zijn.
  • Het poststuk is opvallend goed afgedicht. In plaats van wat vocht om de plakrand van de enveloppe te sluiten is er lijm gebruikt, of tape. Opvallend omdat dit niet gebruikelijk is.
  • De afzender is fictief, of het logo/huisstijl komt niet overeen. Kijk bij twijfel op internet na of de gegevens van de afzender kloppen.

Wat moet je doen bij het vermoeden van een bombrief?

Je hoopt het nooit mee te maken, maar wat doe je nou als je een vermoedelijke bombrief in handen krijgt?!

  • Maak de brief NIET open.
  • Leg de brief op een stabiele ondergrond.
  • Bel direct 112 en volg de aanwijzingen van de centralist op.
  • Raak niet in paniek en zorg ook niet voor paniek in de omgeving. De centralist, of de politie ter plaatse zal aangeven of en wanneer er ontruimt moet worden.

Poederbrief

Een poederbrief is iets wezenlijks anders als een bombrief, maar dient voor de verzender hetzelfde doel.: verwonden, doden, intimideren van de ontvanger.

Een poederbrief bevat een stof dat gevaarlijk is bij inademing of contact. Dit is minder geavanceerd als een bombrief, maar kan net zo effectief zijn. De kenmerken van een poederbrief komen grotendeels overeen.. Dus wanneer je het vermoeden hebt een poederbrief in handen te hebben dien je hetzelfde te handelen.