BHV

Bedrijfshulpverlening, iedereen heeft er wel van gehoord. Wat de BHV’ers doen is vaak ook nog wel duidelijk, maar dat is het dan ook. BHV is niet ‘sexy’ en wordt vaak gezien als pure noodzaak.

“Een keer per jaar een dagje cursus en we zijn weer gecertificeerd.”

Bovenstaande is een zin die je erg vaak hoort bij organisaties. Uit die zin blijkt dan de noodzaak niet duidelijk is bij veel werkgevers/werknemers.

De grondslag van BHV

De grondslag van de bedrijfshulpverlening komt uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3 lid 1 onder e zegt de werkgever doeltreffende maatregelen moet nemen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken, bestrijding van brand en de evacuatie van medewerkers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties.

De arbeidsomstandighedenwet geeft dus duidelijk aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen. Artikel 15 borduurt daarop voort: De werkgever laat zich bijstaan door één of meerdere werknemers doe door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. En het verlenen bij bijstand houdt in elk geval in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Daarnaast geeft het wetsartikel aan dat de bedrijfshulpverlening dusdanig is ingericht qua opleiding, materiaal, organisatie en hoeveelheid BHV’ers dat de bovenstaande 3 gebeurtenissen goed kunnen worden uitgevoerd binnen het bedrijf.

Interpretatie van de wetsartikelen

De arbeidsomstandighedenwet geeft dus duidelijk aan dat er een bedrijfshulpverlening geregeld moet zijn binnen een bedrijf. Maar de exacte inrichting van de bedrijfshulpverlening staat er niet in. Alleen dat de werkgever aan de wetsartikelen moet voldoen.

Een werkgever is een ieder met één of meer werknemers in dienst. Daarnaast is een ZZP’er ook verplicht een bedrijfshulpverlening te hebben wanneer hij/zij mensen over de vloer krijgt. Ook wanneer je als zelfstandige thuis mensen ontvangt ben je verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. Dat betekent dus dat je als zelfstandige de opleiding BHV zelf moet doen en bijhouden.

Hoe de bedrijfshulpverlening inrichten?

Het is nu duidelijk dat er bedrijfshulpverlening moet zijn in elk bedrijf. Maar hoe moet je dit nu inrichten? Hierop is geen eenduidig antwoord, ook de wet geeft geen exacte aantallen. Wel geeft de wet aan dat de bedrijfshulpverlening dusdanig moet zijn ingericht dat de hulpverlening goed kan worden uitgevoerd.

Goed uitvoeren kan alleen door:

  • Opgeleide BHV’ers.
  • Materiaal voorhanden om de taken goed uit te kunnen voeren.
  • Voldoende BHV’ers aanwezig op ieder moment.
  • Goede organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Om de bedrijfshulpverlening op te zetten is hulp van een specialist heel verstandig. Hij/zij weet exact hoe je een adequate bedrijfshulpverlening in moet richten. Elk bedrijf heeft specifieke aandachtspunten en een specialist kan deze punten meenemen in het plan.

Werknemers aanwijzen om BHV’er te worden is een mogelijkheid, maar niet ideaal. Het is beter om werknemers te vragen of zijn deze taak willen doen. Hierdoor krijg je meer enthousiaste BHV’ers binnen het bedrijf en dat is belangrijk. Zij zullen de BHV veel serieuzer nemen dan werknemers die het alleen maar een verplicht nummertje vinden.

Enthousiaste BHV’ers zijn goud waard wanneer er bedrijfshulpverlening nodig is!

Opleiding BHV’er

Er zijn vele aanbieders op het gebied van BHV opleidingen. De opleidingen variëren van een dag, tot meerdaags. Ook de prijzen verschillen enorm van elkaar. Kies een opleider die goede referenties heeft, waar je zelf een goed gevoel bij hebt. Kijk dan pas naar de prijs. Op het gebied van veiligheid mag de prijs nooit leidend zijn. Het gaat om de kwaliteit van de opleiding!

Neem contact op wanneer je een betrouwbare opleider zoekt, wij kunnen je doorverwijzen naar een goede aanbieder in jouw regio.

BHV, daar red je levens mee.

BHV
Klik op de afbeelding voor de productpagina.

Een slogan die je vast wel eens hebt gehoord?!! Er zijn betere slogans in de wereld, maar deze is exact waar BHV voor staat. Wanneer de bedrijfshulpverlening nodig is, dan is het goed mogelijk dat daardoor levens worden gered.
En daar is de BHV voor bedoelt; die ene keer dat het nodig is!