BHV en het coronavirus

Veel bedrijven hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Andere bedrijven zijn nog wel open, maar hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Dit om de veiligheid van medewerkers en eventuele bezoekers te waarborgen. Concreet betekent dit dat veel medewerkers thuiswerken. De medewerkers die wel aanwezig zijn in het bedrijf zullen de hygiëne maatregelen goed in acht moeten nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Maar hoe zit het dan met BHV en het coronavirus?

BHV
Klik op de afbeelding voor de productpagina.

Verplichting bedrijfshulpverlening

De Arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor de organisatie en instandhouding van de bedrijfshulpverlening. Hierover schreven wij al eerder een artikel: link naar artikel.

Ook in de huidige omstandigheden is dit nog steeds van toepassing en dient de werkgever te zorgen voor een deugdelijke bedrijfshulpverlening. Waar normaal gesproken de BHV binnen een bedrijf goed geregeld zal zijn, is het nu mogelijk dat er van die organisatie niets meer over is. Omdat veel medewerkers thuiswerken is het goed mogelijk dat er geen of nagenoeg geen BHV’ers meer binnen het bedrijf aanwezig zijn. En wanneer er dan een calamiteit is, zijn er geen BHV’ers die de calamiteit in goede banen kunnen leiden.

De veiligheid van elke medewerker en bezoeker moet de hoogste prioriteit hebben, ook in de uitzonderlijke situatie waarin we nu verkeren. Daarom is het van belang dat werkgevers met de BHV’ers binnen het bedrijf afspraken maken over de BHV organisatie gedurende de tijd dat we te maken hebben met de afgekondigde maatregelen.

Een van de mogelijkheden is de BHV’ers te verdelen in teams, waarbij elk team een gedeelte van de werkweek aanwezig is binnen het bedrijf. Een voltallig BHV team zal zeer vermoedelijk niet nodig zijn wanneer de meeste medewerkers thuiswerken, maar voor de medewerkers die wel aanwezig zijn is het prettig en veilig om enkele BHV’ers op locatie te hebben. Dan is er voldoende capaciteit om adequaat te reageren bij een calamiteit.

BHV is altijd noodzakelijk

Ook tijdens de coronacrisis is een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening noodzakelijk. Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers niet direct denken aan de BHV wanneer een dergelijke crisis zich voordoet is het wel van belang dat werkgevers hiermee aan de slag gaan. Wanneer een bedrijf een goed georganiseerde BHV heeft, is een aanpassing aan de huidige omstandigheden een kleine moeite. En mogelijk hebben bedrijven al protocollen waarin staat beschreven hoe er wordt omgegaan met de BHV in vergelijkbare situaties.

Werkgevers moet er in elk geval nooit vanuit gaan dat er niets gebeurt in het bedrijf en daarom geen BHV organiseren in de huidige situatie. Bedrijfshulpverlening is altijd noodzakelijk: bij 1000 medewerkers, maar ook bij 1 medewerker. Zorg als werkgever dat de BHV in orde is, er zijn in de huidige crisis al zorgen genoeg!

Instructie BHV’ers

BHV’ers zijn goed opgeleid om te kunnen handelen bij calamiteiten. Echter komt er nu het risico op besmetting bij. Hiervoor zullen de BHV’ers aanvullende instructie moeten krijgen. Zij moeten weten hoe ze veilig de BHV taken kunnen uitvoeren. Immers is eigen veiligheid het belangrijkste!

Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse reanimatieraad het advies uitgebracht dat bij een reanimatie van volwassenen geen mond-op-mond beademing meer wordt toegepast. Enkel borstcompressies en gebruik AED.
Zo zijn er meer tijdelijke aanpassingen die moeten zorgen dat de BHV veilig kan worden uitgevoerd. Op de website van de Nederlandse reanimatieraad lees je meer over deze tijdelijke aanpassingen: Link

Het is van belang dat de BHV’ers hierover tijdig te informeren en ze ook zeer regelmatig op de hoogte te houden over eventuele (tijdelijke) wijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld gemonitord worden door de security manager, ook facility manager. In elk geval iemand die de wijzigingen en berichtgeving regelmatig bijhoudt en nieuwe informatie direct doorgeeft aan de BHV’ers. Daarnaast is het belangrijk om dit allemaal vast te leggen en aan het management te rapporteren. Zo staan alle handelingen op papier en kan worden aangetoond dat het bedrijf zorgvuldig met de BHV omgaat en dus met de veiligheid van medewerkers en bezoekers.