Beveiliging na het coronavirus

Er is al genoeg geschreven over het coronavirus. Elke website en elk medium besteedt er op enige manier aandacht aan. We zitten nu midden in de coronacrisis. De afgekondigde maatregelen treffen ons allemaal en het is onzeker hoe en wanneer de maatregelen verlicht cq. opgeheven worden. We leven in een bizarre tijd.

Criminaliteit

Eerder schreven we al een artikel over criminaliteit in relatie tot het coronavirus. Een daling van de ‘traditionele’ criminaliteit, zoals inbraken, is zichtbaar. Echter zien we een stijging van online criminaliteit. Ook criminelen werken in deze periode schijnbaar thuis.

vingerafdruk scanner, online criminaliteit. Beveiliging na de coronacrisis
Online criminaliteit

Er is wel degelijk sprake van traditionele criminaliteit op dit moment. Er zijn nog steeds woninginbraken en nu veel bedrijven leeg staan, zijn ook deze in trek bij inbrekers. Echter toch in mindere mate als voor de crisis. De kans om nu betrapt te worden als inbreker is groter. Immers is het veel rustiger op straat, is er in nagenoeg alle woningen iemand thuis en staan bij bedrijven de alarmsystemen ingeschakeld. Geen ideaal speelveld voor inbrekers.

Ook is er een daling in het aantal geweldsincidenten (mogelijk doordat er op dit moment geen uitgaansleven is) en vernielingen. Alhoewel er de laatste weken wel veel brandstichtingen zijn in zendmasten (lees hier het artikel van de NOS over dit onderwerp).

Er is dus een duidelijk stijging in de online criminaliteit. Door het vele thuiswerken is het werkgebied van cybercriminelen ineens een stuk groter geworden met alle gevolgen van dien. Veilig thuiswerken is dan belangrijker dan ooit om te voorkomen dat jouw gegevens of bedrijfsgegevens in verkeerde handen vallen.

Beveiliging na de coronacrisis

Het is erg belangrijk om nu al vooruit te kijken. De coronacrisis is een keer voorbij en daar moet iedereen ook qua beveiliging op voorbereid zijn. Criminelen zijn constant in beweging (kijk maar hoe snel criminelen het coronavirus gebruikten om mensen online op te lichten) en zullen ook na deze crisis direct hun werkveld verleggen indien dat voor hen noodzakelijk is.

Een stijging van de traditionele criminaliteit is zeer waarschijnlijk. Er zullen meer inbraken, vernielingen en geweldsincidenten plaats gaan vinden. Immers gaan meer mensen weer naar werk, gaan kinderen weer naar school, gaat iedereen weer sporten, een avondje uit en op vakantie. Dit betekent dat meer panden leeg zijn, waardoor inbreken weer aantrekkelijk wordt. En doordat het uitgaansleven weer opbloeit zullen er ook meer geweldsincidenten en vernielingen zijn.

Belangrijk om te beseffen is de tolerantie van veel mensen nu. Iedereen zit in hetzelfde schuitje waardoor er over het algemeen meer tolerantie naar elkaar is. Mensen helpen elkaar, kijk maar naar het enorme aantal vrijwillige initiatieven. Deze initiatieven moeten we absoluut omarmen, maar wanneer de crisis voorbij is zullen we heel snel in ons oude patroon vallen. We vallen terug in de waan van de dag. We hebben weer haast. We staan in de file. We ergeren ons aan de hond van de buurman. De initiatieven verdwijnen, waarmee ook een deel sociale controle verdwijnt en waardoor criminaliteit kan opbloeien.

coronavirus

Beveiliging na het coronavirus

Voor zowel particulieren als bedrijven is het zeer aan te raden de beveiliging nu op orde te brengen. Vaak is er nu tijd voor om de beveiliging na te lopen en aan te passen en dan is iedereen er op tijd bij. Dan zijn de preventieve maatregelen genomen voordat er een stijging is de criminaliteit zal plaatsvinden. En met de juiste preventie maatregelen is de kans om slachtoffer te worden een stuk kleiner.

Natuurlijk moeten we reëel zijn, niemand verwacht apocalyptische taferelen wanneer de crisis weer voorbij is. Maar de kans dat bijvoorbeeld inbrekers en dieven veel actiever worden is zeer waarschijnlijk. En het is fijn om dan nu al de maatregelen te hebben genomen die criminelen tegenwerken.