Beveiliging ingang kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf heeft te maken met een hoop regelgeving omtrent de veiligheid van de aanwezige kinderen. En terecht, want een kinderdagverblijf, maar ook een gastouder, moet een veilig verblijf zijn. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn. De GGD controleert de kinderdagverblijven en neemt daarbij ook de veiligheid van de kinderen mee.

kinderdagverblijf, kinderopvang

Ingang kinderdagverblijf

Nagenoeg alle kinderdagverblijven hebben een vorm van beveiliging van de ingang, waardoor onbevoegden nooit zo maar het kinderdagverblijf binnen kunnen gaan. Deze toegangsbeveiliging is er in verschillende vormen, met eigen voor- en nadelen.

Het belang van de beveiliging van de ingang van een kinderdagverblijf is duidelijk:

  • Voorkomen dan onbevoegden het kinderdagverblijf kunnen betreden.
  • Voorkomen dat kinderen naar buiten gaan. Dit is een bijkomend voordeel, aangezien de beveiliging is gericht op het voorkomen van onbevoegden die van buiten naar binnen willen.

Verschillende soorten beveiliging ingang kinderdagverblijf

In het geval van een kinderdagverblijf geldt dat een inventarisatie van bezoekers de eerste belangrijke schakel is in de beveiliging.

  • Per kind inventariseren wie is gemachtigd het kind op te halen.
  • Wanneer mag welk personeelslid naar binnen?
  • Leveranciers.
  • Overige.

Deze inventarisatie is dynamisch. Dat wil zeggen dat de inventarisatie constant wordt bijgewerkt. Bijvoorbeeld wanneer een nieuw kind wordt aangemeld bij het kinderdagverblijf of wanneer er voor een andere leverancier wordt gekozen.

Sleutels

De meest simpele vorm van beveiliging is een slot. Hier hoort wel een geregistreerde sleuteluitgifte bij, hetgeen een behoorlijke administratieve klus is. Wanneer elke gemachtigde bezoeker een sleutel krijgt, praten we op een gemiddeld kinderdagverblijf al snel over een paar honderd sleutels. Sleutels die kwijtraken, niet meer worden ingeleverd of ongeoorloofd worden nagemaakt. Hoewel gecertificeerde sleutel het namaken voorkomen kleven er dus nogal wat nadelen aan een sleuteluitgifte. De kosten zullen de pan uit rijzen wanneer het slot bij elke vermiste sleutel moet worden vervangen en daarbij de operatie van nieuwe sleuteluitgifte aan alle gemachtigde bezoekers.

Elektronische toegangspasjes en ‘druppels’

Deze toegangspasjes leg je op een lezer naast de voordeur. Wanneer het pasje is geautoriseerd, zal de voordeur openen. In tegenstelling tot sleutels is de vermissing van een pas of een niet ingeleverde pas geen probleem meer. In het systeem kunnen individuele passen geblokkeerd worden. Dit systeem heeft wel als nadeel dat de pasjes niet persoonsgebonden zijn en daardoor oma met de pas van mama naar binnen kan. Maar dit geniet wel de voorkeur boven sleutels.

Bovenstaande geldt ook voor een ‘druppel’. Een druppel is een tag die je aan je sleutelbos hangt. Deze tag hou je net als een pas voor een lezer. Ook een druppel is niet persoonsgebonden en heeft dezelfde voor- en nadelen als een toegangspas.

Toegangscode

Veel gebruikt is een toegangscode. Naast of op de voordeur zit een bedieningspaneel en door het intoetsen van de juiste code wordt de deur ontgrendeld. Aan deze vorm van beveiliging kleven nogal wat nadelen. De code is voor iedereen hetzelfde, waardoor je niemand uit kan sluiten. De code kan gemakkelijk doorverteld worden. Bij het wijzigen van de code moet iedere gemachtigde op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast zien we in de praktijk dat de code nooit wordt gewijzigd en dat de code vaak een standaard code is zoals: 1234, 0000, postcode, jaartal. Hoewel een code beter is dan geen beveiliging, is dit een van de zwakste vormen van toegangsbeveiliging die er is. Vaak wordt voor deze vorm gekozen, omdat de kosten laag zijn. Hoewel er ook systemen zijn waarbij elke gebruiker een eigen code krijgt, worden die nauwelijks gebruikt. Dan kiest men liever voor een veiliger systeem zoals een toegangspas of biometrische beveiliging.

Biometrische beveiliging

Bij biometrische beveiliging wordt een lichaamskernmerk (of meerdere) gebruikt om toegang te krijgen. Denk hierbij aan een irisscan, gezichtsscan of vingerafdruk. Met name de vingerafdruk wordt veel gebruikt bij kinderdagverblijven. Het grote voordeel hiervan is dat deze persoonsgebonden is. Van elke gemachtigde bezoeker is vooraf een vingerscan gemaakt. Wanneer een bezoeker niet meer welkom is, om wat voor reden dan ook, kan de vingerafdruk direct worden verwijderd. Zo is toegang voor die persoon niet meer mogelijk. Een ander voordeel van dit systeem is dat er geen fysieke uitgifte nodig is (sleutels, pas, tag), hierdoor kan er ook niet verloren worden of kapot gaan.

beveiliging ingang kinderdagverblijf

Intercom

Ook een intercom is een goede vorm van beveiliging. Echter is dit erg arbeidsintensief. Er is immers iemand nodig die de gehele tijd de intercom beantwoordt, vervolgens in de inventarisatie nakijkt of de persoon naar binnen mag en dan op afstand de deur opent. Zeker een intercom met beeld is een prima beveiliging, maar vaak niet als enige beveiligingsmiddel in verband het de arbeidsintensiteit. Daarom kiezen kinderdagverblijven, maar ook bedrijven in andere sectoren, vaak voor een combinatie van een andere vormen van beveiliging EN een intercom. Dan wordt de intercom enkel gebruikt door niet gemachtigde bezoekers, waardoor het personeel niet onnodig veel belast wordt.

Traditionele deurbel

Gewoon aanbellen. Ja, ook dat is beveiliging. Een medewerker zal naar de deur moet om te kijken wie er aanbelt en kan dan besluiten wel of niet open te doen. Samen met een actuele inventarisatie natuurlijk een prima beveiliging, alleen erg arbeidsintensief. Elke keer als er aangebeld wordt, zal een medewerker naar de deur moeten lopen, wat ten koste gaat van overige werkzaamheden (zoals het letten op de kinderen). Een klein kinderdagverblijf kan hier wel gebruik van maken, maar voor grotere bedrijven is dit erg onhandig en is een andere oplossing vaak meer voor de hand liggend.

Wat is de beste toegangsbeveiliging voor een kinderdagverblijf?

Dit zal per locatie verschillen. Hierboven lees je de voor- en nadelen van elk systeem en daarbij komt natuurlijk ook nog de investering. Wat is er beschikbaar voor de beveiliging en wat is efficiënt qua beveiliging? Wij zien grote voordelen in de biometrische beveiliging, in combinatie met een video intercom. Wij adviseren je graag en desgewenst kunnen wij de beveiliging samen met een leverancier implementeren. Neem hiervoor contact met via het contactformulier: klik hier