Anderhalve meter samenleving

Anderhalve meter afstand houden. Sinds de intelligente lockdown in Nederland is afgekondigd is die anderhalve meter niet meer weg te denken. We moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het leidt tot dansend boodschappen doen in de supermarkt om anderen te ontwijken en zo de anderhalve meter afstand te bewaren. Ook horen we steeds meer over de anderhalve meter samenleving, de nieuwe samenleving waarin we gepaste afstand houden om een nieuwe pandemie te voorkomen.

Anderhalve meter samenleving

Anderhalve meter en de beveiliging

De anderhalve meter samenleving heeft nogal wat impact op de beveiligingsbranche. Veel werk in de beveiliging kan niet op anderhalve meter afstand worden gedaan. Denk aan visitatie van reizigers op Schiphol, onmogelijk om reizigers van anderhalve meter afstand te controleren.

Ook op festivals en andere drukke gelegenheden lopen beveiligers door de menigte om de orde te bewaren. Nu zal ook voor bezoekers van festivals de anderhalve meter gaan gelden, maar het geeft wel aan dat veel beveiligers binnen die anderhalve meter hebben gewerkt. Beveiligers zijn gewend om op korte afstand tot een ander te werken en de anderhalve meter samenleving zal een enorme verandering binnen het beveiligingslandschap teweeg brengen.

Technologie

Technologie zal de beveiliging moeten helpen om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Wanneer visiteren niet meer mag, zal de technologie het over moeten nemen. Bijvoorbeeld detectiepoorten , die zullen een groot deel van de visitatie bij evenementen en voetbalwedstrijden moeten overnemen.

Echter zal een detectiepoort (bijvoorbeeld) geen verdovende middelen detecteren, waardoor er wellicht een groter beroep gedaan zal worden op speurhonden. Alles om die anderhalve meter afstand te bewaren.

De technologie maakt een hoop mogelijk. We zien nu al dat er veel gebruik wordt gemaakt van thermometers om mensen te checken. Er is nu een discussie gaande over de privacy wanneer een bedrijf personeel gaat checken, maar dat is een andere discussie die wij overigens op de voet volgen. Het staat buiten kijf dat de technologie een grotere rol gaat spelen binnen de beveiliging bij een anderhalve meter samenleving. En gelukkig is de technologie geschikt om dit mogelijk te maken.

Niet alles kan op anderhalve meter

Echter is niet de gehele beveiliging mogelijk om anderhalve meter afstand. Wanneer een detectiepoort een voorwerp detecteert zal de persoon toch gefouilleerd moeten worden. En dit kan niet op anderhalve meter afstand, dus zal de beveiliger beschermende middelen moeten hebben om zijn werk op dat moment zo veilig mogelijk te doen.

Dit betekent dat elke beveiliger standaard beschermende kleding moet hebben om te kunnen gebruiken wanneer de situatie dit noodzakelijk maakt.
Waaruit de standaard beschermende kleding moet bestaan is natuurlijk (nog) niet vastgelegd, maar er zijn enkele zaken die zeker in een dergelijk pakket thuishoren:

Met deze artikelen kan de beveiliger zo veilig mogelijk binnen de anderhalve meter zijn werkzaamheden uitvoeren. Natuurlijk zijn er ook praktische bezwaren. Zal de beveiliger gedurende zijn hele werkdag in met dergelijke kleding moet lopen, omdat er een kans is dat de beveiliger binnen anderhalve meter van een ander persoon zal komen tijdens het werk. Een andere keuze is de beschermende kleding alleen aan te gebruiken wanneer de situatie daarom vraagt. Echter is het totaal niet praktisch om een persoon elke keer te laten wachten, omdat de beveiliger beschermende kleding aan moet trekken. En dan hebben we het nog niet eens over een agressief persoon, die zal niet wachten tot de beveiliger beschermende kleding heeft aangetrokken.

Verschil in theorie en praktijk

Er is nogal een verschil tussen de theorie en de praktische uitvoering. Zeker in de beveiliging, waarbij situaties binnen een split second kunnen veranderen. Gekeken zal moeten worden naar de werkzaamheden van de beveiligers, in welke situaties zij terecht kunnen komen en aan de hand daarvan een protocol schrijven. Dit protocol zal dus werkplekafhankelijk zijn en zelfs per functie verschillen. Een branche-breed protocol is in dit geval niet haalbaar. Daarvoor zijn de werkzaamheden van beveiligers te verschillend.

Het is aan de werkgevers om hier nu al over na te denken en maatregelen te treffen. Immers kan die anderhalve meter samenleving zo maar een feit worden en dan is het fijn voor de werknemers als de protocollen klaarliggen en de materialen direct beschikbaar zijn, zodat iedereen zo veilig mogelijk aan de slag kan.

Voor zelfstandigen is het zaak om zelf voorbereidingen te treffen en niet te wachten op de opdrachtgevers. Wanneer zij zelf alles in orde hebben kunnen ze direct veilig aan het werk wanneer de opdrachtgever dit vraagt. En zo nemen zelfstandigen de eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de mensen waarmee zij iin aanraking kunnen komen.

Komt er een anderhalve meter samenleving?

feest koningsdag meivakantie veiligheid zakkenroller

Deze vraag is op dit moment nog niet met 100% zekerheid te beantwoorden. Immers zitten we nog midden in de coronacrisis. De verwachting is wel dat er wat gaat veranderen. Men zal meer voorzorgsmaatregelen nemen om de kans op verspreiding van een virus te verkleinen. De kans is zeer aanwezig dat grote menigten de komende tijd (jaren?) niet meer worden toegestaan. En dat zijn we zeker niet gewend, gezien de drukte op luchthavens, stations, pretparken, stranden en festivals. Er zal dus degelijk het één en ander gaan veranderen.

Wees voorbereid!