Vraag naar beveiligers

Het zal je niet zijn ontgaan; Er is momenteel een enorme vraag naar beveiligers. Sinds Nederland weer ‘open’ is, na de pandemie, groeit de vraag naar beveiligers met de dag. Overigens geldt de vraag naar personeel niet alleen voor de beveiligingsbranche, maar ook andere branches, zoals de horeca, schreeuwen om personeel. De groeiende vraag naar beveiligers komt voort uit het feit dat we weer kunnen reizen, evenemnten kunnen organiseren en minder thuis werken. Anderszijds zijn veel beveiligers tijdens de pandemie uitgestroomd en in een andere sector gaan werken, tijdens de pandemie was er tenslotte geen werk voor deze beveiligers.

vraag naar beveiligers

Problemen door het tekort aan beveiligers

We beginnen de problemen door het tekort aan beveiligers aan te ondervinden. Op Schiphol ontstonden grote rijen voor de securitycheck door een tekort aan beveiligers. Huldigingen van voetbalclubs werden of worden verplaatst door een tekort aan beveiligers. Ook zien we dat de organisatie van evenementen/festivals op losse schroeven komen te staan, omdat het benodigde aantal beveiligers niet te krijgen is. Veel beveiligingsbedrijven hebben al langere tijd vacatures openstaan en krijgen deze niet gevuld. De vraag naar beveiligers door werkgevers en opdrachtgevers blijft onverminderd hoog.

De oplossing

Een eenvoudige oplossing om dit probleem snel op te lossen is er simpelweg niet. Je kan niet zomaar mensen een uniform aan laten trekken en als beveiliger aan het werk laten gaan. Hier komt een verplichte opleiding bij kijken en een screening door de politie. Pas als de opleiding en screening positief zijn afgerond, mag iemand als beveiliger aan het werk gaan. En dan ben je al snel een jaar verder, voordat iemand is opgeleid tot beveiliger en aan het werk kan.

Beveilgingsbedrijven zullen vaker nee moeten verkopen aan potentiele opdrachtgevers, omdat zij simpelweg niet in staat zijn voldoende beveiligers te leveren. De samenwerking zoeken met andere beveiligingsbedrijven biedt vaak ook geen oplossing, omdat ze allemaal in dezelfde vijver vissen. Daarkomt bij dat bij inhuur nieuwe beveiligingspassen moeten worden aangevraagd, dat ook enkele weken duurt.

Opdrachtgevers zullen eerder een uitvraag moeten doen voor beveiligers. Hoe eerder zij dit doen, hoe groter de kans dat een beveiligingsbedrijf de opdracht aan kan nemen en ook daadwerkelijk het benodigde personeel kan leveren. Een last minute uitvraag naar beveiligers is nagenoeg kansloos in deze tijd.

Positieve effecten

Zijn er ook positieve effecten van het tekort aan beveiligers?
Mogelijk wel!

We gaan waarschijnlijk zien dat opdrachtgevers in een eerder stadium aan de beveiliging gaan denken. Bij festivals bijvoorbeeld zal de benodigde beveiliging direct worden meegenomen om zo geen tijd te verliezen met de aanvraag van het benodigde personeel. In het verleden zag we dat de beveiliging vaak de sluitpost was.

“Oh ja, we moeten ook nog even de beveiliging regelen.”

Hierdoor hebben de beveiligingsorganisaties meer inspraak, wat uberhaupt al logisch zou moeten zijn en we gaan zien dat beveiligingsbedrijven de opdrachten eerder ontvangen en daardoor meer tijd hebben voor de planning. Dit komt ook weer de bedrijfscontinuïteit ter goede.

Uitdagingen en kansen

De enorme vraag naar beveiligers zorgt voor nogal wat uitdagingen. Hieruit blijkt ook meteen hoe belangrijk beveiligers zijn in de huidige tijd. Zonder beveiligers zijn veel zaken niet meer mogelijk en het lijkt erop dat men dat nu gaat inzien (omdat men de negatieve effecten van het tekort ervaart). Uiteindelijk wil moet vraag en aanbod bij elkaar komen voor een gezonde markt. Dat kan door voldoende mensen op te leiden. Alleen moeten er wel voldoende mensen zijn die interesse hebben in het vak en het duurt even voordat deze mensen aan het werk kunnen. Als we op dit moment voldoende mensen zouden hebben, dan zijn deze pas over een half jaar tot jaar inzetbaar. In die tussentijd moeten we het in Nederland doen met het huidige tekort en dan gaat de komende maandenn voor de nodige hoofdbrekens zorgen, zeker nu het festivalseizoen weer aanbreekt.